1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом

Дата публикации: 01-10-2015

Призначення

Продукт “Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0″ призначений для автоматизації виробничої діяльності будівельних організацій всіх рівнів і може застосовуватися як у класичних підрядних організаціях, так і в роботі інших учасників інвестиційно-будівельного процесу.

Програма «1С:Підрядник будівництва. Управління будівельним виробництвом, редакція 3.0» розроблена, як інструмент автоматизації наступних бізнес-процесів на будівельних підприємствах:

Виробниче планування

Складання календарних планів виконання робіт

Планування ресурсів

Трудових ресурсів, забезпечення матеріалами, будівельними машинами, інструментом і автотранспортом

Виробничий облік

Облік виконання виробничих показників, забезпечення ресурсами

Складський облік

Поставка, списання, резервування матеріалів

Аналіз виконання виробничих показників

План-фактний аналіз термінів і вартості виконаних робіт з розрахунком відхилень

Перелік ключових можливостей

«1С:Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом» надає користувачам наступні функціональні можливості:

 • призначення на виконання робіт календарного плану трудових і технічних ресурсів;

 • формування календарних планів робіт з можливістю створення будь-якої ієрархії (фаз, груп, підгруп) для великої кількості об’єктів будівництва;

 • можливість створення декількох календарних планів на один об’єкт будівництва, з подальшим порівнянням і вибором найбільш оптимального, за різними показниками (загальна тривалість, трудомісткість, вартість тощо);

 • створення шаблонів робіт, груп робіт і об’єктів, для спрощення внесення даних в різні проекти;

 • визначення матеріалів, необхідних для виконання робіт в рамках календарного плану;

 • виявлення і відображення логічних взаємозв’язків між роботами;

 • призначення безпосередніх виконавців — фізичних осіб для виконання запланованих робіт;

 • ведення обліку фактичного виконання робіт календарного плану;

 • ведення табелю виконавців — співробітників, які фактично брали участь в роботах;

 • можливість резервування ТМЦ та відвантаження по документу — резерву;

 • облік фактично витрачених матеріалів, в розрізі робіт;

 • облік надходження та витрат ТМЦ: формування первинних документів (прибутковий ордер на склад, документи на внутрішнє переміщення, акти списання, видаткові ордери, ТТН на відпуск на сторону та інші);

 • наявність стандартного набору аналітичних звітів по руху ТМЦ (відомість, рух по складу, реєстри накладних тощо);

 • можливість організації вартісного обліку ТМЦ під звіт;

 • автоматичне формування списання при переміщенні зі складу до матеріально-відповідальної особи (МВО) і наявність інформації про кількість та вартість матеріалів, що значаться за кожною МВО;

 • формування документів на внутрішнє переміщення ТМЦ;

 • ведення кадрового обліку (прийом на роботу, кадрові переміщення, звільнення);

 • можливість формування та заповнення Загального журналу робіт (КБ-6);

 • відображення інформації про плани робіт в графічному вигляді з виділенням критичних робіт;

 • можливість побудови графіків використання ресурсів в розрізі робіт;

 • можливість формування тижнево-добових графіків робіт за будь-який проміжок часу;

 • формування і заповнення Журналу виконаних робіт (КБ — 6а);

 • можливість формування Акту прийому-передачі виконаних робіт КБ-2;

 • можливість формування зведеного акта КБ-3;

 • можливість формування звіту про витрати основних матеріалів будівництва М-29;

 • можливість побудови звіту по виконанню календарного плану робіт з аналізом виконання і прогнозуванням термінів подальшого виконання робіт;

 • формування звіту про ступінь участі співробітників організації у роботах календарного плану;

 • поділ прав доступу до редагування різних областей програми, з призначенням персональної відповідальності за заповнення будь-якого документа;

 • формування звіту про порівняння варіантів календарного плану з аналізом інформації про вартість, трудовитрати і тривалості виконання будівельно-монтажних робіт;

 • побудова графіків відхилення виконання тривалості будівельно-монтажних робіт за термінами;

 • побудова графіка руху робочої сили;

 • побудова графіка потреби в машинах і механізмах;

 • формування звіту про участь підрядних організацій в будівництві об’єкта в розрізі робіт;

 • формування звіту про вартість робіт;

 • формування вартості робіт по місяцях;

 • формування потреби в матеріалах в розрізі об’єктів будівництва на обраний період часу.

Результати від вдалого впровадження продукту.

Ключовими результатами вдалого впровадження галузевого рішення «1С:Підрядник будівництва 3.0. Управлiння будiвельним виробництвом» мають стати наступні позитивні зміни на підприємстві:

 • Автоматизація обліку й аналізу виконання робіт календарного плану.
 • Усування ручної праці в практичній роботі при формуванні календарних планів і плануванні потреб у ресурсах.

 • Автоматична обробка значних об’ємів облікової інформації при великій кількості робіт і об’єктів будівництва.