BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць

Ціна: 17 100,00

Ліцензія для підключення до програми “BAS АГРО. ERP” п`яти додаткових користувачів. Зверніть будь-ласка увагу, що для успішного підключення додаткових п’яти користувачів необхідна також, наявність “вільної ліцензії ” на програмну платформу.

 

Прикладне рішення “BAS АГРО. ERP” розроблене на базі флагманського продукту “BAS ERP” і містить всю функціональність даного продукту.

“BAS АГРО. ERP” автоматизує наступну галузеву специфіку рослинництва:

 • Планування сільськогосподарського виробництва
  • Формування технологічних карт полів і структури посівних площ
  • Прив’язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання
  • Планування заробітної плати співробітників і відрахувань в розрізі підрозділів
  • Визначення планової потреби в матеріально-технічних і фінансових ресурсах
  • Планування сум нарахованої амортизації
  • Визначення планових сум нарахувань по паях
  • Формування планової структури витрат по культурах і полях
  • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, МТР тощо
  • Формування планів продажів продукції рослинництва
  • Формування бюджетів на підставі планів по рослинництву
 • Оперативний облік сільгоспробіт і послуг
  • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів
  • Деталізований аналіз фактичних витрат в розрізі полів, культур, різних видів робіт і врожаю з кожного поля
  • Централізований облік в масштабах географічно розподіленого підприємства
  • Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників
  • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів
  • Оперативний облік робіт і продукції на току
  • Можливе використання вагового терміналу
  • Оформлення супровідних друкованих документів для власних чи залучених автотранспортів, що перевозить вантажі
  • Облік талонів комбайнерів і бункеристів
 • Взаєморозрахунки з пайовиками
  • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про паї
  • Можливість нарахування орендної плати по паях фіксованою сумою або в процентному співвідношенні, а також за майбутні періоди
  • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошовими коштами, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами
  • Автоматизовано донарахування в кінці року орендної плати, що належить пайовику
  • Автоматичне заповнення звіту “Відомості про наявність земельних ділянок” як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи і регламентованого звіту “форма № 1ДФ”