BAS ERP (Основна поставка)

Ціна: 216 000,00

“BAS ERP” є інноваційним рішенням для побудови комплексних інформаційних систем управління діяльністю багатопрофільних підприємств. Рішення розроблено з урахуванням кращих практик автоматизації великого та середнього бізнесу і враховує специфіку обліку в Україні. Особливу увагу під час розробки було приділено реалізації функціональних можливостей, затребуваних великими підприємствами різних напрямків діяльності, зокрема з технічно складним виробництвом.

Управління продажами

У підсистемі реалізовані комерційні пропозиції, що дозволяють фіксувати історію переговорів з клієнтом для визначення складу та умов продажів. Істотно розвинена функціональність замовлення як “центру управління” усіма подальшими діями з його обробки. Введено статуси замовлення (“не підтверджений”, “до оплати”, “до забезпечення”, “до відвантаження”), що описують етапи проходження замовлення.

BAS ERP. Документ "Комерційна пропозиція"
Документ “Комерційна пропозиція”

На різних етапах замовлення може виступати як розпорядження на забезпечення, на відвантаження, на оформлення документів. Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення.

BAS ERP. Облік заборгованості клієнта
Облік заборгованості клієнта

Підсистема надає можливість вказати графік оплати за замовленням клієнта (як у частині авансових платежів, так і платежів з погашення дебіторської заборгованості). Графік може формуватися з урахуванням вибраного календаря. Це дозволяє планувати надходження виручки по днях, контролювати дотримання клієнтом затверджених термінів оплати, виділяти прострочену дебіторську заборгованість. Система дозволяє класифікувати прострочену заборгованість за інтервалами глибини прострочення.

Ведеться облік планової та фактичної заборгованості у розрізі замовлень, термінів оплати і документів розрахунків. При цьому робота користувачів суттєво спрощена: ручне рознесення надходження платежів виконується тільки за замовленнями, розподіл по інших аналітичних розрізах виконується автоматично у фоновому режимі.

Аналогічно продажу реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків із закупівель.

Ключові інновації і розвиток функціоналу програми:

 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Управління ефективністю процесів продажів та угод з клієнтом.
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Воронка продажів.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажу, угоди.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Управління торговими представниками.
 • Ймовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління виробництвом

В програмі розроблена повністю нова підсистема автоматизованого управління виробництвом. Реалізовано новий підхід до управління процесами, який дозволяє мінімізувати залежність якості планування від точності нормативних даних. Це означає, що, навіть не маючи точних нормативів часу для всіх виробничих операцій, можна сформувати виконані виробничі плани.

BAS ERP. Робочий стіл "Виробничий облік"
Робочий стіл “Виробничий облік”

Реалізовано два рівня управління виробництвом:  рівень диспетчера – логіста підприємства і локальний (цеховий) рівень управління. Планування по міжцехових переділах здійснюється на підставі етапів ресурсної специфікації, завдання надходять у виробничі підрозділи для планування післяопераційних робіт відповідного етапу.

BAS ERP. Ресурсна специфікація
Документ “Ресурсна специфікація”

Поопераційне планування не є обов’язковим. Загальний обсяг робіт за етапом розбивається на партії запуску – маршрутні листи, які формуються на підставі маршрутних карт для етапу.

Звіт "Схема маршрутної карти" в програмі BAS ERP
Звіт “Схема маршрутної карти”

Кожен маршрутний лист містить репліку даних маршрутної карти; у подальшому, за необхідності, у маршрутні листи можна вносити коригування для конкретної партії запуску.

Маршрутний лист в програмі BAS ERP
Маршрутний лист в програмі BAS ERP

За допомогою маршрутних листів можна здійснювати уточнення поопераційного складу робіт і витрат матеріалів на кожну партію запуску.

Під час планування етапів використовуються елементи виробничого додатку Теорії Обмежень. Метою цього підходу є захист найслабшої ланки у виробничій системі та, відповідно, системи в цілому.

Під час побудови плану точність і дискретизація планування задається встановленим квантом часу, тобто план може бути побудований з точністю до години, дня, місяця тощо. Для планування і диспетчеризації виробництва реалізовані механізми управління “Барабан-буфер-мотузка” (drum-buffer-rope, DBR).

Такі підходи дозволили звести до мінімуму потреби у переплануванні, реалізовано принцип “тимчасових буферів”.

Для контролю перебігу виробничого процесу по етапах (міжцехових переділах) реалізовано механізм диспетчеризації, розроблена “семафорна система” оповіщення, яка дозволяє мінімізувати трудовитрати диспетчера (спостерігання і контроль потенційно проблемних виробничих замовлень та партій. Використовуючи цей інструмент, спеціаліст з контролю виробництва може заздалегідь спрогнозувати негативний розвиток ситуації за перебігом виробничого процесу щодо планових термінів, що дозволяє запобігти зриву випуску продукції.

Ключові інновації і розвиток функціоналу програми:

 • Управління деталізацією опису необхідних для виробництва ресурсів (маршрутні карти).
 • Два рівня планування виробництва: головний і локальний диспетчер.
 • Зниження залежності якості планування від точності нормативних даних.
 • Управління пріоритетом замовлень на виробництво (VIP замовлення).
 • Розширений контроль забезпечення виробництва ресурсами.
 • Візуалізація структури виробу.
 • Опис виробничих процесів виготовлення виробів (ресурсні специфікації).
 • Прогнозування перебігу виробничого процесу.
 • Параметричне забезпечення потреби в номенклатурі.
 • Інтервальне планування та “Барабан – Буфер – Мотузка”.
 • Планування по “вузьких” місцях виробництва.
 • Поопераційне планування.
 • Гнучке перепланування.
 • Диспетчеризація виробництва на міжцеховому і внутрішньоцеховому рівнях.
 • Оцінка доступності обладнання і матеріальних ресурсів усередині інтервалу.
 • Облік часу транспортування і простеження маршруту ТМЦ.
 • Розширений облік виробітку співробітників.

Управління фінансами

В підсистемі Управління фінансами реалізована функціональність заявок на витрачання грошових коштів, контролюється виконання платежів за заявками.

Програма BAS ERP. Заявка на вирачання грошових коштів
Заявка на вирачання грошових коштів

В обліку безготівкових грошових коштів розділені реєстрація оперативної інформації про вхідні та вихідні платежі (за первинними платіжними документами) і реєстрація виписок (реалізованих окремим документом). Це дозволяє підвищити оперативність обліку (зокрема, взаєморозрахунків), не спотворюючи при цьому облік коштів на банківських рахунках, полегшити обробку платіжок та виписок, отримати повний контроль за грошовими коштами, що знаходяться у процесі зарахування, списання або переміщення.

Підтримується облік розрахунків з банком по еквайрингових операціях.

Еквайрингова операція в програмі BAS ERP.
Еквайрингова операція

Крім реєстрації операцій платежу та повернення за платіжними картками, додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії, що дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутку, збитків) ведеться у розрізі напрямів діяльності підприємства. Склад напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати точкам продажу (для роздрібних підприємств), асортименту (для дистриб’юторів), проектам тощо. Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виручки від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

BAS ERP. Способи розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності
Довідник: Способи розподілу доходів і витрат за напрямками діяльності

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність діяльності підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:

 • Розширені можливості управління поточними платежами.
 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • План рахунків міжнародного фінансового обліку, що налаштовується.
 • Відкладене відображення проводок в обліку.
 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні картки).
 • Маршрути узгодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Створення документів за типовими операціями.
 • Інвентаризація кас і банківських рахунків.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • Трансляція операцій у підсистему МСФЗ за даними оперативного та регламентованого обліку.
 • “Аудиторський слід” даних.
 • Генератор фінансових звітів, у т.ч. для формування звітності за міжнародними стандартами способами трансляції операцій та трансформації звітності.

Бюджетування

В програмі реалізовано управління процесом бюджетування. Підсистема “Бюджетування”  використовує інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів за рахунок використання “табличної моделі бюджетування”.

BAS ERP. Робочий стіл підсистеми Бюджетування
Робочий стіл підсистеми Бюджетування

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку статей  бюджетування дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків. Одночасно для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

Аналітики статей бюджетування в програмі BAS ERP
BAS ERP. Аналітики статей бюджетування

Відображення і редагування примірників бюджету можливо цілком в одній формі. У системі зберігається історія змін значень бюджетних статей.

BAS ERP. Примірник бюджету
Примірник бюджету

Розрахунок планових показників здійснюється у формі редагування бюджету і допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних.

Опція версіювання для примірників бюджетів дозволяє здійснювати: порівняння версій, згортання, вилучення, а також повернення до попередньої версії.

Ці можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) вибраних бюджетних моделей.

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:

 • Управління бюджетним процесом.
 • Налаштування видів бюджетів і розширена аналітика.
 • Підтримка декількох валют.
 • Економічний прогноз.
 • Моделювання сценаріїв.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Складання зведеної звітності за результатами моніторингу
 • Аналіз досягнення планових показників.
 • Розширений фінансовий аналіз.

Регламентований облік

“BAS ERP” містить весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, зокрема підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності в організації.

BAS ERP. Робочий стіл регламентного обліку
Робочий стіл регламентного обліку

Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України. Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано відповідно до норм Податкового кодексу України.

До складу програми включено план рахунків бухгалтерського обліку, відповідно до Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції про його застосування” № 291 від 30 листопада 1999 року. Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства з ведення бухгалтерського обліку та відображенню даних у звітності. За необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

BAS ERP. Робочий стіл стандартної бухгалтерської звітності
Робочий стіл стандартної бухгалтерської звітності

Прикладне рішення надає користувачу набір стандартних бухгалтерських звітів, які дозволяють аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків та проводках у різних розрізах. Під час формування звітів є можливість налаштувати групування, відбір і сортування інформації, яку виведено у звіт, виходячи із специфіки діяльності організації та функцій, що виконуються користувачем.

В системі наявні обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми бухгалтерської звітності, податкові декларації.

Форма для роботи з регламентованою звітністю в системі
Форма для роботи з регламентованою звітністю в системі

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені у електронному вигляді.

Гнучкості та зручності використання надають інноваційні функції реалізовані в підсистемі регламентованого обліку BAS ERP, зокрема:

 • Облік фактів господарської діяльності може виконуватись з відкладеним проведенням та з контролем актуальності відображення.
 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Можливість гнучкого налаштування користувачем правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Контроль повноти і правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

В програмі реалізовано управління процесами продажів:

 • регламентація етапів процесу,
 • контроль виконання процесу,
 • аналіз процесу.
Робочий стіл CRM та маркетинг в BAS ERP
Робочий стіл “CRM та маркетинг”

З цією метою застосовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відслідковує маршрут процесу і формує задачі виконавцям.
Крім цього реалізовано спрощений режим управління процесом продажу з “ручним” переміщенням по етапах.
В системі можливе використання різних видів процесів з різним складом етапів.
Для процесів підтримується зберігання допоміжних документів, які необхідні для відпрацювання процесу:

 • регламентів;
 • інструкцій;
 • шаблонів документів, тощо.

Система накопичує статистику за процесами, що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“Воронка продажів”) і проводити аналіз “вузьких місць” процесів.

Звіт "Воронка продажів" в програмі BAS ERP
Звіт “Воронка продажів”

Всі продажі, що почалися (“угоди”) реєструються у системі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, яку накопичено у системі під час підготовки та виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо.

BAS ERP. Довідник "Угоди з клієнтами"
Довідник “Угоди з клієнтами”

Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу.

Система дозволяє реєструвати та аналізувати оточення угоди: конкурентів, субпідрядників, впливових осіб, їх зв’язки. На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, а й підготовку продажів. Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, які не відбулися, що необхідно для вдосконалення роботи відділу продажів.

Розділені списки контрагентів для регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) та об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів тощо). Це дозволяє вести облік продажів та історію відносин не тільки з “формальним”, юридичним контрагентам, а й за компаніями-групами юридичних осіб, за самостійно працюючими підрозділами контрагентів тощо. Підтримується ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв’язки між партнерами.

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:

 • Досьє клієнта, партнера.
 • Карти лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Моніторинг виконання угод.
 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Розширений аналіз показників роботи менеджерів.
 • Претензійна робота.
 • BCG-аналіз

Управління складом і запасами

Для управління складом може застосовуватися схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися для операцій відвантаження і надходження незалежно. Складські ордера виписуються тільки на підставі документів-розпоряджень, якими можуть виступати замовлення або накладні. Ведеться облік отриманих, але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”.

BAS ERP. Робочий стіл "Склад і доставка"
Робочий стіл “Склад і доставка”

У підсистемі передбачено адресне зберігання товарів, тобто ведення залишків товарів у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), та упаковок товару. Система дозволяє управляти розкладкою товару за місцями зберігання під час надходження, складанням з місць зберігання під час відвантаження, переміщенням і розукомплектуванням товару. Алгоритми, що закладені у програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання під час розміщення та збирання, стежать за відсутністю колізій у разі великої інтенсивності складських операцій.

BAS ERP. Документ "Відбір (розміщєння) товарів"
Документ “Відбір (розміщення) товарів”

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок і визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу. Під час відбору товарів можна задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів у комірках. Наприклад, у разі відбору товарів звільняти в першу чергу ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення новоприбулих товарів. Механізм запобіжного підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору під час відвантаження товарів зі складу. Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально. Крім нього підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару.

Реалізовано багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахунок залишків у місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному та фінансовому обліку.

Підсистема дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів у разі переміщення товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або за допомогою транспортної компанії (перевізника). Завдання на доставку формуються з урахуванням зони доставки, порядку проїзду адрес доставки, а також з урахуванням вантажопідйомності транспортного засобу.

Ключові інноваційні рішення і переваги підсистеми:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Мобільні робочі місця працівників складів.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за термінами придатності.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Товарний календар.
 • Управління доставкою.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.

Склад функціональних блоків підсистеми наведено на схемі:

Функціональні блоки підсистеми Управління персоналом і розрахунок заробітної плати
Функціональні блоки підсистеми “Управління персоналом і розрахунок заробітної плати”

Для вирішення задач у цій області користувачам надаються такі можливості:

 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (в тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації та безпосередньо конкретного співробітника під час розрахунку винагород за працю;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • обчислення регламентованих законодавством податків і відрахувань у фонд оплати праці;
 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
  робота з договорами підряду;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів в натуральній формі;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.

Робочий стіл розрахунку зарплати в програмі BAS ERP.
Робочий стіл розрахунку зарплати
Повне зведення нарахувань і витрат в програмі BAS ERP.
Форма “Повне зведення нарахувань і витрат”

Основні інновації рішення і корисні функції:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Широкі можливості регламентованого розрахунку зарплати.

Управління закупівлями

Підсистема забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, яка необхідна для своєчасного прийняття рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на закупівлі та чіткої організації взаємодії з постачальниками.

Робочий стіл "Звітність по закупівлям"
BAS ERP. Робочий стіл “Звітність по закупівлям”

Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування закупівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • наскрізний аналіз та встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • планування закупівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, запропонованими умовами доставки, територіальними або іншим довільним ознаками та автоматичне формування замовлень для них;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов по договорах з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і термінами поставок;
 • підтримка різних схем прийому товарів від постачальників, в тому числі прийом на реалізацію і отримання давальницької сировини і матеріалів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готової продукції та матеріалах;
 • аналіз наслідків, до яких може призвести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може призвести недопоставка товарів або матеріалів);
 • складання графіків поставок і графіків платежів.

Ключові інновації і переваги програми:

 • Управління закупівельною діяльністю.
 • Контроль умов поставок.
 • Бізнес-процеси складних закупівель.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб у номенклатурі.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

В програмі реалізовані нові можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу, включаючи розширений аналіз і доступ з мобільних пристроїв.

BAS ERP. Монітор цільових показників
Монітор цільових показників

Ключові інновації і переваги програми:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Різномаїття графічних форм аналітичних звітів.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Доступ з мобільного пристрою (планшет, смартфон).

Управління витратами і розрахунок собівартості

Програма дозволяє організувати контроль за матеріальними потоками і споживанням ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську та комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

BAS ERP. Документ: Списання витрат на випуск продукції
Документ “Списання витрат на випуск продукції”

Розширена класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси у кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Рішення підтримує окремий облік витрат за видами діяльності, які мають виокремлення у частині різного оподаткування операцій.
Підсистема управління витратами забезпечує:

 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності у необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість виробленої продукції та виконаних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період.

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вихідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Такий аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

BAS ERP. Документ "Розподіл витрат на собівартість продукції"
Документ “Розподіл витрат на собівартість продукції”

Ключові інновації і переваги програми:

 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Розподіл витрат за напрямками діяльності.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Організація ремонтів

Підсистема дозволяє вести довідник об’єктів ремонту, класифікувати їх за ознаками спільності складу паспортних характеристик, показників напрацювання, видів ремонту, режимів експлуатації. Відстежується стан об’єктів ремонту, а також приналежність і розташування. Об’єкти ремонту можуть бути вкладеними або вузлами інших об’єктів ремонту.

BAS ERP. Довідник "Об'єкти експлуатації"
Довідник “Об’єкти експлуатації”

В процесі експлуатації об’єктів ремонту у систему вводяться дані про напрацювання та виявлені дефекти. Реєстрація дефектів у журналі дозволяє проводити аналіз та організовувати проведення планових і позапланових ремонтних заходів.

Використовується поняття видів ремонтів, що визначають склад можливих робіт, які відбуваються з об’єктами ремонту. Для видів ремонту у системі можна задати перелік споживаних матеріалів і трудовитрат або сформувати перелік необхідних робіт.

Майстер планування ремонтів в BAS ERP
Майстер планування ремонтів

Функціонал підсистеми дозволяє формувати графік ремонтно-профілактичної діяльності, який враховує, як зареєстровані дефекти, напрацювання, правила, так і непрогнозовані зовнішні обставини (позасистемні розпорядження).

Підсистема тісно інтегрована з підсистемою виробництва. Об’єкти ремонту можуть бути пов’язані з виробничими робочими центрами. При цьому заплановані ремонти обладнання впливають на доступність цього обладнання для виробничого планування. Для проведення ремонтних робіт можуть бути задіяні будь-які виробничі ресурси; виробництво може виконувати роботи для потреб ремонтів.

Ключові інновації і переваги програми:

 • Облік та ієрархічна класифікація об’єктів, що знаходяться в експлуатації.
 • Управління по видах ремонтів.
 • Єдина система забезпечення ресурсних потреб ремонтної та виробничої діяльності.
 • Моніторинг стану об’єктів експлуатації.
 • Організація і проведення планових та позапланових ремонтних заходів.
 • Формування повної вартості володіння об’єктами експлуатації.