BAS for Service Desk (Управління сервісом)

Ціна: 26 400,00

Програма “BAS Service Desk” – це простий у використанні інструмент, який дозволяє планувати та розподіляти заявки на роботи, управляти навантаженням на виконавців, контролювати дотримання рівнів SLA за категоріями послуг, тим самим покращити якість надання цих послуг.

Призначення програми

Програмний продукт “BAS Service Desk” призначений для автоматизації як внутрішніх підрозділів компанії (IT служби, відділу експлуатації, логістики тощо), так і роботи сервісних компаній будь-якого розміру (від маленьких майстерень до підприємств зі складною та розгалуженою організаційною структурою, де присутні як головний офіс, так і філії) з надання сервісних послуг як власними силами, так й із задіянням зовнішніх підрядних компаній.

Ключові особливості програми

Програма “BAS Service Desk дозволяє:

 • автоматизувати бізнес-процес від надходження звернення до його закриття;
 • спрямувати звернення на виконання робіт як на працівників організації, так і на підрядні організації;
 • автоматизувати зв’язок між категоріями послуг та виконавцями робіт;
 • гнучко налаштувати рівні сервісу SLA;
 • прив’язати звернення до робочих місць замовників чи виконавців;
 • автоматизувати планове технічне обслуговування для списку замовників;
 • розсилати електронні листи підрядним організаціям з описом необхідних
  робіт.
Робочий стіл програми
Робочий стіл програми

Функціональні можливості програми “BAS Service Desk”

Нормативно-довідкова інформація

Програмний продукт “BAS Service Desk” містить необхідні довідники за допомогою яких ви можете відобразити структуру вашого підприємства, створити каталог послуг, які будете надавати/ споживати, налаштувати зв’язок між категоріями послуг та виконавцями робіт.
Серед довідників, які містить система:

 • Контактна книга.
 • Співробітники
 • Робочі місця.
 • Підрядні організації.
 • Категорії послуг.
 • Рівні сервісу.
 • Території.
 • Співробітники та фізичні особи.
 • Контактні особи підрядних організацій.

Робота із зверненнями та нарядами

 • Автоматизація бізнес-процесу від надходження звернення до його закриття.
 • Можливість налаштувань додаткових фільтрів при роботі зі зверненнями, зокрема по статусу звернень, робочому місцю, виконавцю, підрядній організації.
 • Можливість спрямування звернення на виконання робіт як на працівників організації, так і на підрядні організації.
 • Можливість прикріплення додаткових файлів для ілюстрації та конкретизації поставлених задач на будь-якому етапі виконання звернення.
 • Можливість виконання, делегування, відміни та повторного виконання робіт в межах одного звернення різними виконавцями. Кожний етап обробки звернення фіксується та доступний для перегляду користувачам в залежності від налаштувань прав доступу.
 • Можливість організації погодження виконання звернень для окремих категорій послуг.
 • Гнучке налаштування виконавців – підрядних організацій з прив’язкою до робочих місць або територій (областей).
 • Гнучке налаштування відповідності окремих категорій послуг та виконавців/підрядних організацій.
 • Можливість створення автоматичних нарядів на підрядні організації в залежності від категорії послуг та робочих місць.
 • Гнучке налаштування рівнів сервісу SLA.
 • Прив’язка звернень до робочих місць замовників чи виконавців.
 • Автоматизована організація планового технічного обслуговування для списку замовників та списку робочих місць.
 • Гнучке налаштування періодичності виконання планового технічного обслуговування.
 • Розсилка електронних листів підрядним організаціям з описом необхідних робіт.
 • Налаштування доступу до звернень користувачів в залежності від робочого місця та прав користувачів.

Контур контролю виконання робіт:

 • Аналіз стану виконання робіт в розрізі категорій послуг, замовників, виконавців;
 • Реалізовано контроль за виконанням робіт по зверненнях на кожному з етапів;
 • Контроль за дотриманням умов SLA;
 • Історія кожного етапу виконання звернень з зазначенням виконавців та часу обробки звернення.

Особливості поставки і ліцензування “BAS Service Desk”

Документація та супровідні матеріали надаються у електроному форматі.

Документація має ієрархічну структуру (“дерево”), що складається з глав, при цьому кожна глава, у свою чергу, є вузлом ієрархічної структури. Таке представлення дозволяє відразу бачити зміст книги і швидко переходити до потрібної глави.

Рішення “BAS Service Desk” є захищеними і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для рішень “BAS Service Desk” здійснюється придбанням клієнтських ліцензій на платформу BAS (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місць), в разі захисту конфігурації системою ліцензування конфігурацій (СЛК).

Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів з конфігурацією.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію BAS на використання в серверному варіанті.