BAS Зарплата та Управління Персоналом (основна поставка)

Ціна: 10 800,00

“BAS Зарплата та Управління Персоналом” – програмний інструмент для вирішення всіх завдань, пов’язаних з розрахунком заробітної плати персоналу та реалізацією кадрової політики, з урахуванням вимог законодавства та реальної практики роботи підприємств України. Вона може успішно застосовуватися в службах управління персоналом та бухгалтеріях підприємств, а також в інших підрозділах, зацікавлених у ефективній організації роботи співробітників, для управління людськими ресурсами комерційних підприємств різного масштабу.

“BAS Зарплата та Управління Персоналом” дозволяє автоматизувати такі задачі:

 • Розрахунок заробітної плати:
  • основні форми оплати праці;
  • оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті;
  • можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб).
 • Обчислення регламентованих законодавством податків і внесків з фонду оплати праці:
  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір;
  • єдиний соціальний внесок;
 • Облік використання робочого часу:
  • різні варіанти графіків роботи;
  • облік роботи понаднормово, вихідні дні, у вечерні та нічні години;
  • ведення табелів обліку робочого часу.
 • Облік кадрів та аналіз кадрового складу:
  • ведення штатного розкладу;
  • автоматизація кадрового діловодства;
  • облік планового фонду оплати праці;
  • військовий облік;
 • управління грошовими розрахунками з персоналом:
  • різні варіанти виплати зарплати;
  • депонування;
  • виплати колишнім співробітникам;
  • розрахунки за позиками співробітникам;
  • відображення нарахованої зарплати і податків у витратах підприємства

Розглянемо основні функціональні підсистеми програми.

Ведення обліку діяльності декількох організацій

За допомогою “BAS Зарплата та Управлення Персоналом” можна вести кадрову та облікову діяльність декількох організацій, причому в ролі окремих організацій можуть виступати як юридичні особи, так і індивідуальні підприємці.

Картка підприємства із довідника "Організації"
Картка підприємства із довідника “Організації”

Податки і внески

“BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує обчислення регламентованих законодавством: податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), військового збору і єдиного соціального внеску (ЄСВ):

 • облік різних видів доходів ПДФО;
 • розрахунок страхових внесків як за основним, так і за будь-яким пільговим тарифом, передбаченим законодавством;
 • можливе використання пільгової схеми оподаткування для підприємств, що є резидентами Дія-Сіті;
 • реєстрації різноманітних незарплатних доходів фізичних осіб для відображення в податковій звітності;
 • реалізована можливість ведення обліку спеціального стажу співробітників (включаючи атестацію робочих місць), особливих форм зайнятості (робота з неповним або нефіксованим робочим часом) і відображення результатів в регламентованій звітності з ЄСВ.
Довідник "Податки". BAS Зарплата та Управлення Персоналом
Довідник “Податки”

За результатами обліку доходів співробітників, сум обчислених податків і внесків, даних про сплату в фонди, формується регламентована звітність, статистична і аналітична звітність:

 • “Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску”;
 • “Звіт про заборгованість з оплати праці” (форма №3-борг);
 • “Звіт з праці” (форма №1-ПВ);
 • “Повідомлення про прийняття працівника на роботу / укладення гіг-контракту”
  аналіз обчислених податків і внесків і т. д.

Облік використання робочого часу

Гнучкий механізм обліку часу дозволяє:

 • описувати різні графіки роботи, включаючи “змінні”, і реєструвати тільки відхилення від звичайного режиму роботи;
 • реєструвати тільки фактичні дані обліку на основі табелів.

Програма надає можливості для створення і настройки різноманітних графіків роботи працівників: п’ятиденка, шестиденка, змінний; підсумований облік; неповний робочий час і т. п. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками).

Графік роботи окремого співробітника можна відредагувати в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих співробітником годин.

Табель в BAS Зарплата та Управління Персоналом
Документ “Табель”

Всі відхилення від графіків реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Ці документи дозволяють підготувати друковані форми відповідних наказів:

 • про надання основної та додаткової відпусток;
 • про надурочну роботу;
 • про роботу в вихідні і святкові дні;
 • про тимчасове призупинення робіт (простій);
 • про направлення у відрядження і т. д.

На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, що залежать від часу), і формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

В “BAS Зарплата та Управління Персоналом” ведеться графік відпусток і облік залишків відпусток, як основних, так і додаткових.

Відображення зарплати в обліку

За результатами проведених в програмі нарахувань та утримань є можливість автоматично підготувати дані для формування проводок бухгалтерського обліку, у тому числі для формування оціночних зобов’язань (резервів).

Відображення зарплати у бухобліку
Відображення зарплати у бухобліку

При цьому можливо попередньо налаштувати деталізацію сум (аналітику) з потрібним для бухгалтерського обліку ступенем деталізації. Відображення зарплати можливе як з деталізацією до співробітників, так і зведено.

Якщо для ведення бухгалтерського обліку використовується програма “BAS Бухгалтерія”, то є можливість об’єднати програми в єдиний інформаційний простір (синхронізувати їх дані). Синхронізація відбувається автоматично, за заданим регламентом, і забезпечує відповідність інформації і в програмах.

Розрахунок та облік заробітної плати

Програма надає широкий набір можливостей розробки схем мотивації працівників з використанням різних показників ефективності діяльності (KPI) як окремого працівника, так і підприємства в цілому. “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує ведення взаєморозрахунків з працівниками підприємства, а також облік витрат на оплату праці:

 • реалізовані основні форми оплати праці, що використовуються на госпрозрахункових підприємствах: почасова (з використанням місячних, денних і декількох годинних тарифних ставок), відрядна, а також їх варіанти с використанням преміальної системи;
 • по найбільш розповсюдженим нарахуванням способи розрахунку в програмі вже налаштовані (оплата по окладу, доплата до мінімальної зарплати, індексація, разова премія тощо);
 • можлива оплата роботи за договорами ЦПХ, авторським договорам та гіг-контрактам для організацій-резидентів Дія-Сіті;
 • допомоги по соціальному страхуванню, відпускні, нарахування на відрядження та інші подібні нарахування автоматично розраховуються по середньому заробітку;
 • облік взаєморозрахунків з фондами за допомогами соціального страхування;
 • користувач може настроювати довільні нарахування самостійно, використовуючи при цьому різні стандартні формули або створюючи свої;
 • розрахунок утримань по виконавчих листах можна виконувати з урахуванням винагороди платіжного агенту (пошти, банку і т. п.), окрім того можна настроювати інші довільні утримання;
 • реалізована можливість оплати праці в натуральній формі, відображення призів і подарунків, а також інших (незарплатних доходів фізичних осіб);
 • суми і відсотки позики, що погашається, можна розраховувати різними способами: диференційовані, ануїтетні платежі і т. п.
  аванс може бути виплачений фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця;
 • виплати зарплати можна проводити через касу, через банк, і через роздавальника. Підтримується оформлення депонування неотриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку з закінченням терміну давності.
Нарахування зарплати і розрахунковий лист
Нарахування зарплати і розрахунковий лист

Крім проведення масових розрахунків заробітної плати, “BAS Зарплата та Управління Персоналом” забезпечує підготовку всіх необхідних типових форм з обліку праці і заробітної плати та інших звітів, що дозволяють отримати інформацію за будь-який розрахунковий період:

 • розрахункові листки;
 • розрахункові та платіжні відомості типової і довільної форми;
 • повне та коротке зведення нарахувань, утримань і виплат;
 • аналіз депонованої зарплати;
 • журнал обліку виконавчих документів і т. д.

Результати розрахунків можуть бути представлені у вигляді аналітичних звітів:

 • аналіз зарплати по підрозділах і співробітниках;
 • аналіз ФОП за нарахуваннями, співробітниками організацій та інше;
 • аналіз заборгованості по зарплаті і т.д.

Починаючи роботу, можна легко ввести дані про заборгованість по заробітній платі і початкову штатну розстановку співробітників.

Штатний розклад, штатна розстановка і контроль фонду оплати праці

Штатний розклад надає можливість планування штату і фонду оплати праці. Позиція штатного розкладу містить інформацію про, розряд, категорію, підрозділ, нарахування, доплати, умови праці, графік роботи і кількість днів відпустки, що надається.

Починаючи роботу, легко заповнити штатний розклад за поточною штатною розстановкою співробітників.

Можливе ведення штатного розкладу як в спрощеній формі, так і реєстрація всіх змін за допомогою документів і збереження історії змін штатного розкладу.

Штатний розклад
Штатний розклад

По штатному розкладу можна проаналізувати плановий і фактичний фонди оплати праці, укомплектованість штату.

При роботі зі штатним розкладом можна використовувати тільки актуальні підрозділи і посади, для чого реалізована можливість вказувати дати формування і розформування підрозділів, і дати введення в штатний розклад і виключення з нього посад.

Гнучкість і настроюваність

Програма “BAS Зарплата та Управління Персоналом” реалізує загальні схеми розрахунку заробітної плати і управління персоналом і може використовуватися в більшості госпрозрахункових організацій. Для відображення специфіки конкретної організації типову конфігурацію можна змінити в режимі “Конфігуратор”, який забезпечує:

 • реалізацію будь-яких алгоритмів розрахунку нарахувань і утримань за допомогою вбудованої мови;
 • організацію будь-яких довідників і документів довільної структури;
 • настройку зовнішнього вигляду форм введення інформації;
 • можливість наочного представлення інформації у вигляді різних діаграм;
 • широкі оформлювальні можливості створення друкованих форм документів і звітів;
 • швидка зміна конфігурації за допомогою візуальних засобів розробки.
Стіл: Звіти по зарплаті в BAS Зарплата та Управління Персоналом
Робочий стіл: Стіл: Звіти по зарплаті

Ергономічний користувацький інтерфейс

Новий сучасний дизайн інтерфейсу забезпечує легкість засвоєння для початківців і високу швидкість роботи для досвідчених користувачів:

 • значне прискорення масового введення інформації завдяки функції “введення по рядку” і ефективному використанню клавіатури;
 • зручні засоби роботи з великими динамічними списками, управлінні видимістю і порядком колонок, настройка відбору та сортування;
 • максимальне використання доступного простору екрану для відображення інформації.
Налаштування користувача
Налаштування користувача

Масштабованість

 • варіант для одного користувача для невеликих організацій або персонального використання;
 • файловий варіант, розрахований на багатьох користувачів, що забезпечує простоту установки і експлуатації;
 • клієнт-серверний варіант роботи на основі трирівневої архітектури, що забезпечує надійне зберігання і ефективну обробку даних при одночасній роботі великої кількості користувачів.

Адміністрування

Система надає зручні інструменти для адміністрування:

 • настройку прав доступу користувачів на основі механізму ролей, призначення складу меню, командних панелей і мови користувача;
 • журнал реєстрації дій користувачів і системних подій;
 • можливість вивантаження і завантаження інформаційної бази;
 • засоби установки і оновлення платформи і прикладних рішень.

Комплектація, особливості ліцензування

Комплектація

Програма поставляється в електронному вигляді. Комплект поставки містить:

 • необхідні дистрибутиви;
 • документація в електронному вигляді;
 • комплект пін-кодів для активації ліцензії;
 • реєстраційна анкета і угода з користувачем.

Особливості ліцензування

Основна поставка містить все необхідне для роботи в програмі одного користувача. Для забезпечення одночасної роботи з програмою «BAS Зарплата та Управління Персоналом» більше ніж одного користувача, необхідно придбати клієнтські ліцензії «BAS» для користувачів і додаткову серверну ліцензію «BAS» (для забезпечення «клієнт-серверного» режиму роботи).