BAS АГРО. Бухгалтерія. Основна поставка

Ціна: 14 400,0025 200,00

Очистити

Програма “BAS АГРО. Бухгалтерія” (“Business Automation Software for AGRO. Accounting”) – це сучасне технологічне рішення для розв’язання задач, що стоять перед бухгалтерією сільськогосподарського підприємства, котре займається такими видами дільності, як:

 • птахівництво;
 • рослинництво;
 • тваринництво;
 • переробка і реалізація сільськогосподарської продукції.

Також це прикладне рішення можна застосувати  для ведення виключно класичного бухгалтерського та податкового обліку, в той час, як задачі автоматизації інших бізнес-процесів розв’язуються  за допомогою інших спеціалізованих програм.

Програма “BAS АГРО. Бухгалтерія” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи складання регламентованої звітності, на підприємствах, які здійснюють сільськогосподарську діяльність і будь-які інші види комерційної діяльності:

 • оптову і роздрібну торгівлю продукцією сільгосп. виробництва;
 • комісійну торгівлю (включаючи субкомісію);
 • надання послуг;
 • виробництво та інше.

Програма “BAS АГРО. Бухгалтерія” (“Business Automation Software for AGRO. Accounting”) розроблена на основі програми “BAS Бухгалтерія” і містить всі облікові можливості цього продукту ( докладніше про BAS Бухгалтерія )

Для забезпечення роботи з програмою більшої кількості користувачів необхідна наявність додаткових ліцензій:

Ключові галузеві можливості програми

Функціонал програми “BAS АГРО. Бухгалтерія” надає користувачам наступні галузеві облікові можливості:

Облік оренди землі

Існує опція обліку взаєморозрахунків з оренди землі (облік пайщиків). Передбачається автоматичний розрахунок нарахувань і утримань.

Модуль для розв’язання задач обліку оренди землі в програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія” включає в себе опції:

 • нарахування орендної плати за землю;
 • ведення обліку договорів оренди землі з приватними і юридичними особами;
 • формування звітів за взаєморозрахунками з орендодавцями
 • нарахування інших виплат;
 • виплата заборгованості різними способами: грошима, товарами, послугами.

Облік біологічних активів

В програмі “BAS АГРО. Бухгалтерія” передбачено ведення  обліку тваринництва і рослинництва. Тварини враховуються як в сумовому обліку, в головах, так і в живій вазі.

Бухгалтер має можливість фіксувати в системі всі господарські операції,  від приплоду і до забою.

Модуль обліку біологічних активів в  “BAS АГРО. Бухгалтерія” включає в себе наступні операції:

 • придбання / реалізацію;
 • переоцінка біологічних активів “(приведення до справедливих цін);
 • переведення тварин між віковими групами;
 • приплід / приріст БА;
 • переведення в основне стадо, вибракування з основного стада;
 • переміщення тварин;
 • забій / падіж.

Документи для ведення обліку в тваринництві повністю підходять для птахівництва. Особливістю птахівництва є наявність інкубаторію.

Для обліку операцій в інкубаторії передбачені окремі документи:

 • Закладка в інкубаторій
 • Звіт про вихід інкубаторію

Облік транспорту та сільгосптехніки

Автоматизований облік транспорту і сільгосптехніки. Підсистема обліку транспорту та сільгосптехніки надає користувам наступні функціональні можливості:

 • фіксація подорожніх листів;
 • облік палива, показань спідометра і залишків в баках;
 • розрахунок витрат палива за нормами;
 • розрахунок відрядної зарплати
 • аналіз витрат на утримання машинно-тракторного парку.

Рішення задачі обліку автотранспорту і сільгосптехніки в конфігурації “BAS АГРО. Бухгалтерія” включає в себе:

 • облік роботи автотранспорту (вантажний, легковий, спеціальний);
 • облік роботи сільськогосподарської техніки (трактори, комбайни)
  виконується обробка подорожніх листів, облік видачі та списання ПММ за фактом;
 • розрахунок списання палива за нормою, облік залишків палива за водіями і одиницями техніки (баків);
  виконується автоматичний розрахунок відрядної зарплати водіїв і помічників, розрахунок вартості послуг найманого транспорту та сільгосптехніки;
 • забезпечена можливість розрахунку фактичної собівартості кілометра пробігу, тонно-кілометра перевезення, фізичного гектара і гектара умовної оранки;
 • формування звітів для аналізу автотранспорту і сільгосптехніки.

Склад електронної поставки та особливості ліцензування

Склад поставки

До складу основної поставки “Business Automation Software for AGRO. Accounting” входять:

 • Дистрибутиви:
  • платформи BAS;
  • конфігурації “BAS АГРО. Бухгалтерія”;
  • конфігурації “BAS Бухгалтерія”.
 • Документація до платформи і відповідних конфігурацій;
 • Купон на пільговий супровід ІТС;
 • Купон на пільговий супровід ІТС Галузевий;
 • ПІН-код програмної ліцензії платформи відповідно на 1 робоче місце;
 • ПІН-код захисту конфігурації відповідно на 1 робоче місце;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.bas-soft.eu/);
 • Реєстраційна картка і користувацька угода на використання програмного продукту відповідно на 1 або 5 робочих місцях;
 • Інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК 3.0.   

Розширення кількості автоматизованих робочих місць

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для  “BAS АГРО. Бухгалтерія” здійснюється шляхом придбання клієнтських ліцензій на 
платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і клієнтських ліцензій на конфігурацію (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місць).
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається  виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів 
з конфігурацією на платформі.
Для роботи у варіанті “клієнт-сервер” необхідно придбати ліцензію на  використання сервера платформи “Business Automation Software”.