BAS АГРО. ERP

Ціна: 259 200,00

Категорія: Позначка:

Програмний продукт “BAS АГРО. ERP” призначається для автоматизації управління діяльністю середніх і великих сільськогосподарських підприємств різних організаційно-правових форм.

Програма забезпечує автоматизацію ключових бізнес-процесів на рівні управління підприємством.

Також програма може бути використана для автоматизації бізнес-процесів виробництва продукції рослинництва та іншої супутньої продукції, чи послуг.

“BAS АГРО. ERP” автоматизує наступні роботу таких специфічних галузей  рослинництва:

 • Планування сільськогосподарського виробництва
 • Оперативний облік сільгоспробіт і послуг
 • Взаєморозрахунки з пайовиками.

Всі права на конфігурації належать компанії “NetHelp” (Польща).

Функціональні можливості програми “BAS АГРО. ERP”

Програма “BAS АГРО. ERP” розроблена на базі типового флагманського рішення BAS ERP і містить в собі весь функціонал даного продукту (див. докладніше https://www.bas-soft.eu/soft/bas-corp/bas-erp/). Крім цього в програма “BAS АГРО. ERP” присутні спеціалізовані галузеві підсистеми, які, власне необхідні для роботи підприємств аграрного сектору.

Планування сільськогосподарського виробництва

Підсистема планування призначається для складання бюджетів за різнимм прогнозними сценаріями.  Інструментарій системи  дозволяє сформувати перелік робіт, матеріалів, витрат, які знадобляться для вирощування сільськогосподарської продукції.
Підтримується  функція трансляції результатів сільськогосподарського планування в екземпляри бюджетів.

Складання бюджетів відбувається на підставі зібраних в інформаційній базі даних  щодо доходів та витрат.

В програмі передбачена технологічна карта поля –  документ, в якому плануються технологія виробництва, обсяги робіт, засоби виробництва і робоча сила, необхідна для їх виконання, а також розмір матеріальних витрат на вирощування продукції, з урахуванням попередніх і передпопередніх культур.
На підставі запланових обсягів продажів продукції і затверджених технологічних карт в програмі формуються ресурсні специфікації і замовлення на вирощування продукції, які є джерелом даних для оформлення потреб рослинництва у сировині, матеріалах і трудових ресурсах.
Різноманітні способи автоматичного розрахунку статей бюджетів дозволяють здійснювати розшифровку даних бюджету до вихідних даних розрахунків.
Дані можливості дозволяють істотно оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей.

Підсистема планування надає користувачам наступні специфічні можливості:

 • формування технологічних карт полів;
 • планування розміщення культур на полях;
 • формування балансу продукції;
 • формування бюджетів;
 • визначення планової структури витрат по культурах і полях;
 • планування продажів продукції рослинництва;
 • план-фактний аналіз сільськогосподарських витрат;
 • аналіз інформації про планові і фактичні витрати, накопичені на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт;
 • аналіз структури собівартості біологічних активів.

Оперативний облік сільськогосподарських робіт  та послуг

Документи данної підсистеми призначені для реєстрації в оперативному обліку витрат, які надалі стануть головним джерелом даних для автоматизованного формування документів регламентованого та управлінського обліків.

В підсистемі передбачено ведення оперативного обліку фактичних витрат з усіма подробицями і аналітикою полів, культур, працівників, марок техніки, аж до конкретної одиниці трактора, комбайна, автомобіля або персоналу: агронома, тракториста та інше.
Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців.

Реалізована можливість обліку автотранспортних і механізованих сільськогосподарських робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників. Є можливість реєстрації сільськогосподарських і ремонтних робіт, що виконуються вручну для внутрішніх і сторонніх замовників.

Передбачається можливість реєстрації факту зважування, оформлення супровідних друкованих документів для автотранспорту, що перевозить вантажі з току, на тік і всередині току для підробітку або сушки зерна.

Для формування документів по роботах допоміжних підрозділів використовується обробка, яка по аналітиці витрат розподіляє витрати на основне виробництво.
Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • реєстрація факту зважування;
 • аналіз обсягу збору врожаю, врожайність полів;
 • облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів;
 • аналіз витрат, накопичених на виробничих підрозділах сільського господарства в розрізі культур, полів і видів робіт;
 • розрахунок заробітної плати водіїв і трактористів;
 • облік нормативних і фактичних витрат палива;
 • розрахунок прямих та непрямих витрат по полях;
 • аналіз рентабельності вирощуваних культур в розрізі полів.

Розрахунки з пайовиками

Підсистема призначається для автоматизації обліку власних чи орендованих земельних ділянок, та розрахунку орендної плати пайовикам.

Продукт дозволяє вести деталізований облік договорів про паї з фізичними особами за територіальною належністю, даними про держ. реєстрацію і видами земель.

Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються такі можливості:

 • робота з договорами про паї;
 • нарахування орендної плати за паями і розрахунок податків і утримань;
 • отримання даних за договорами про паї;
 • зміни розмірів оплат за договорами про паї;
 • відображення взаєморозрахунків з пайовиками грошовими та негрошовими засобами;
 • реєстрація виплат за договорами про паї в міжрозрахунковому періоді;
 • закриття нарахувань орендної плати за паями за рік;
 • формування регламентованої звітності;
 • план-фактний аналіз нарахувань орендної плати за паями в розрізі договорів.