BAS АГРО. ERP. Клієнтська ліцензія

Ціна: 4 800,00108 000,00

Очистити

Ліцензія для підключення до програми «BAS АГРО. ERP» 1-го / 5-ти / 10-ти / 20-ти / 50-ти додаткового користувача.

Зверніть, будь ласка, увагу, що для успішного підключення 1-го / 5-ти / 10-ти / 20-ти / 50-ти додаткових користувачів необхідна також наявність «вільної ліцензії» на програмну платформу.

Можливості програми з автоматизації спеціалізованих галузевих процесів рослинництва

Прикладне рішення «BAS АГРО. ERP» розроблено на базі флагманського продукту «BAS ERP» і містить всю функціональність даної програми.

Планування сільськогосподарського виробництва

 • Формування технологічних карт полів та структури посівних площ.
 • Прив’язка видів робіт по полю або току до певної техніки та обладнання.
 • Планування заробітної плати працівників та відрахувань у розрізі підрозділів.
 • Визначення планової потреби у матеріально-технічних та фінансових ресурсах.
 • Планування сум нарахованої амортизації.
 • Визначення планових сум нарахувань за паями.
 • Формування планової структури витрат за культурами та полями.
 • Формування підсумкових документів річного планування: баланс продукції рослинництва, зведена потреба в ПММ, МТР тощо.
 • Формування планів продажу продукції рослинництва.
 • Формування бюджетів на підставі планів з рослинництва.

Взаєморозрахунки з пайовиками

 • Автоматизований облік власних та орендованих земельних ділянок (паїв) та договорів про пай.
 • Можливість нарахування орендної плати за паями фіксованою сумою або у відсотковому співвідношенні, а також за майбутні періоди.
 • Доступні різні форми виплати орендної плати пайовикам: грошима, зерном, послугами та іншими негрошовими засобами.
 • Автоматизовано донарахування наприкінці року відповідної орендної плати пайовику.
 • Автоматичне заповнення звіту «Відомості про наявність земельних ділянок» як доповнення до Декларації платника єдиного податку четвертої групи та регламентованого звіту «Форма № 1ДФ».

Оперативний облік сільгоспробіт та послуг

 • Формування вартості прямих і непрямих витрат по культурах в розрізі полів.
 • Деталізований аналіз фактичних витрат у розрізі полів, культур, різних видів робіт та врожаю з кожного поля.
 • Централізований облік у масштабах географічно розподіленого підприємства.
 • Облік автотранспортних, механізованих та немеханізованих сільськогосподарських, а також ремонтних робіт, що виконуються співробітниками для власних підрозділів, а також для сторонніх замовників.
 • Облік фактично використаних матеріально-технічних ресурсів.
 • Оперативний облік робіт та продукції на току.
 • Можливе використання вагового терміналу.
 • Оформлення супровідних друкованих документів для власного або залученого автотранспорту, що перевозить вантажі.
 • Облік талонів комбайнерів та бункеристів.