BAS Бухгалтерія версія КОРП

Ціна: 24 000,00

“BAS Бухгалтерія КОРП” є професійним інструментом бухгалтера для ведення бухгалтерського і податкового обліку, підготовки та реєстрації податкових документів, а також підготовки та здачі обов’язкової регламентованої звітності з розширеними можливостями обліку. Рішення має розширений функціонал в частині розрахунку заробітної плати, що дозволяє використовувати його на підприємствах зі складним розрахунком заробітної плати.

“BAS Бухгалтерія КОРП” призначена для автоматизації бухгалтерського і податкового обліку, включаючи підготовку обов’язкової (регламентованої) звітності, в організаціях, що здійснюють будь-які види комерційної діяльності: гуртову і роздрібну торгівлю, комісійну торгівлю (включаючи субкомісію), надання послуг, виробництво і т. д. Бухгалтерський і податковий облік ведеться відповідно до чинного законодавства України.

Фукціональні особливості програми

Ведення обліку діяльності кількох організацій

Функціонал програми “BAS Бухгалтерії КОРП” дозволяє вести автоматизований бухгалтерський та податковий облік господарської діяльності кількох організацій.
Передбачається, що облік для кожної організації може вестися в окремій інформаційній базі.
В той же час, “BAS Бухгалтерія КОРП” надає можливості ведення бухгалтерського та податкового обліку кількох організацій в єдиній інформаційній базі (в такому разі в ролі окремих організацій можуть виступати Фізичні Особи – Підприємці).
Така методика буде зручною, коли господарська діяльність організацій подібна і тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки товарів, контрагентів (ділових партнерів), співробітників, складів (місць зберігання) тощо, а обов’язкову звітність формувати окремо.

Ведення обліку “від документа” та механізм “Типових операцій”

Базовим способом відображення господарської операції в програмі є введення електронних документів, які відповідають первинним бухгалтерським документам.
Крім цього, допускається безпосереднє введення в програму окремих проводок.
Для групового введення проводок можуть бути застосовані “Типові операції” – простий інструмент автоматизації.

BAS Бухгалтерія КОРП. Типова операція в програмі
Типова операція в програмі “BAS Бухгалтерія КОРП”

Користувачі програми можуть легко і швидко налаштовувати “Типові операції” без залучення програмістів.

Виробничий облік

В програмі автоматизовані розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом, облік переробки давальницької сировини.

Специфікація в програмі "BAS Бухгалтерія КОРП"
Специфікація

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Інвентаризація незавершеного виробництва в BAS Бухгалтерія КОРП
Інвентаризація незавершеного виробництва

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”.
Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методів розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг).

Для непрямих витрат можливі такі бази розподілу:

 • планова собівартість;
 • обсяг випуску;
 • прямі витрати;
 • оплата праці;
 • матеріальні витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік напівфабрикатів

Для обліку складних технологічних процесів, що мають проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, в програмі підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок їх собівартості.

Облік банківських та касових операцій

В програмі ведеться облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій.
Підтримується введення і друк платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів.

BAS Бухгалерія КОРП. Прибутковий касовий ордер
Прибутковий касовий ордер

В програмі автоматизовані наступній операції:

 • розрахунки з постачальниками;
 • розрахунки з покупцями та підзвітними особами;
 • внесення готівки на банківський рахунок;
 • отримання готівки за грошовим чеком;
 • придбання і продаж іноземної валюти;
 • виплати (перерахування) заробітної плати;
 • перерахування податків і внесків із заробітної плати.

Під час відображення операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книжка встановленого зразка.

Складський облік

Програма дозволяє вести за складами як кількісний, так кількісно-сумовий облік.
В першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані.

Документ: Переміщення товарів в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Документ: Переміщення товарів

Складський облік можна відключити, якщо у ньому немає необхідності.

Дані інвентаризації реєструються в “BAS Бухгалтерії КОРП” та автоматично звіряються з даними обліку. На підставі інвентаризації виявляються надлишки і списуються недостачі.

Документ: Інвентаризація товарів на складі
Документ: Інвентаризація товарів на складі

Для кожного складу може бути призначена матеріально відповідальна особа. Водночас для одного складу може бути призначено одну відповідальну особу.  Історія призначення відповідальних осіб зберігається. Інвентаризацію запасів можна зробити як за складом, так і за матеріально відповідальною особою.

Податковий облік

В “BAS Бухгалтерії КОРП” передбачені наступні схеми оподаткування:

 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • податок на прибуток і податок на додану вартість.

Облік Єдиного податоку

В “BAS Бухгалтерія КОРП” підтримується облік за спрощеною системою оподаткування.
Програма дозволяє реєструвати доходи і витрати (за необхідності) юридичних і фізичних осіб – платників єдиного податку.
Автоматично формуються “Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”, а також “Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб”.

Облік ПДВ

“BAS Бухгалтерія КОРП” дозволяє формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні, додатки до них.
В конфігурації реалізовано дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Реєстрація податкового документа
Реєстрація податкового документа

З метою контролю коректності податкового кредиту, відображеного при надходженні, в програмі ведеться облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Облік податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності з розділом 3 ПКУ. Поряд з бухгалтерським обліком доходів і витрат ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат.

З метою нарахування різниць, пов’язаних з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для цілей бухгалтерського і податкового обліку.
За даними податкового обліку автоматично формується “Декларація з податку на прибуток”.

Кадровий облік і розрахунок заробітної плати

Функціональні можливості, представлені в розділах «Кадри» і «Зарплата», дозволяють автоматизувати кадровий облік заробітної плати на підприємствах різного масштабу у відповідності з законодавством України.

Програма має наступні основні можливості.

Кадровий облік
Забезпечується зберігання персональних даних фізичних осіб, необхідних для виконання регламентованих розрахунків і формування різної звітності:

 • ПІБ, дата народження, стать;
 • місце народження, громадянство;
 • відомості про інвалідність, статус пенсіонера;
 • код за ДРФО;
 • відомості про документ, що засвідчує особу, та про необмежене число інших документів (посвідчення водія тощо);
 • контактна інформація різних видів (адреси проживання, прописки, телефони тощо);
 • сімейний стан і склад сім’ї;
 • відомості про освіту, професії, наукові досягнення;
 • відомості про різні види стажу, попередні місця роботи, нагороди;
 • відомості військового обліку.

При зміні будь-яких даних (ПІБ, громадянство тощо) попередні їх значення також зберігаються і враховуються при роботі програми. Також для всіх документів і довідників є можливість вести історію змін зі збереженням попередніх версій. Таке версіонування дає можливість зрозуміти, хто, коли і які саме зміни виконав.

Крім напередвизначеної персональної інформації в програмі можна зберігати будь-яку додаткову інформацію (зріст, вага, розмір одягу тощо), приєднувати довільні файли: фотографію, скановані копії документів (наприклад, резюме) тощо.

Програма дозволяє реєструвати (оформляти) різні події по руху кадрів:

 • прийняття співробітника на роботу (укладення трудового договору), у тому числі за сумісництвом, і друк відповідного наказу за типовою формою П-1, а також друк форми трудового договору;
 • кадрове переведення співробітника (зміна умов праці), наприклад, переміщення в інший підрозділ, та друк відповідного наказу;
 • звільнення співробітника (припинення трудового договору) та друк відповідного наказу за типовою формою П-6.

Є можливість зареєструвати переведення співробітника з однієї організації, що входить до складу підприємства, в іншу, облік якої також ведеться в програмі. Таке переведення оформлюється одним документом програми, що дозволяє зареєструвати супутні переведенню документи (накази про звільнення і про прийняття тощо) і роздрукувати відповідний пакет документів (погодження переведення, накази про звільнення і прийняття тощо).

По введеним в програму даним можна сформувати особову картку співробітника за типовою формою П-2. Список співробітників підприємства з різним набором інформації про них можна сформувати за допомогою однойменного звіту.

Програма дозволяє зареєструвати наказ про виконання додаткової роботи у зв’язку з суміщенням посад (заміщенням відсутнього співробітника, розширенням посадових обов’язків), сформувати відповідну друковану форму, а також друковану форму додаткової угоди до трудового договору.

Всі макети друкованих форм можна відредагувати на рівні користувача (наприклад, змінити шрифт, вставити малюнок чи логотип), і в подальшому вони будуть формуватися з урахуванням внесених змін.

Реалізовано ведення військового обліку співробітників та роботи з бронювання з формуванням всієї необхідної звітності для військкоматів у відповідності з чинним законодавством.

Крім трудових відносин програма дозволяє вести облік робіт за договорами цивільно-правового характеру. Також підтримується облік фізичних осіб, які не є співробітниками підприємства, у тому числі тих, що отримують дохід (акціонерів тощо).

Підтримується ведення штатного розкладу організацій і історії його зміни. При цьому для підрозділів і посад можна вказати дати формування (включення в штатний розклад) та розформування (виключення з штатного розкладу). По введеним в програму даним можна сформувати друковану форму штатного розкладу, а також побудувати різноманітні звіти за штатним розкладом (наприклад, для аналізу його дотримання).

Облік робочого часу
Програма надає можливості для створення і гнучкого налаштування графіків роботи співробітників. Можна вказати спосіб заповнення графіка і його властивості: п’ятиденка, шестиденка, змінний, підсумований облік, неповний робочий час тощо. Можна заповнити графік в розрізі довільних видів використання робочого часу: вказати не просто час явки, а, наприклад, для водіїв години роботи на лінії і години ремонту (які оплачуються за різними ставками) або для матерів – час перерв на годування дитини.

Є можливість відредагувати графік роботи окремого співробітника в індивідуальному порядку, а також уточнити кількість фактично відпрацьованих ним годин.

Всі відсутності співробітників реєструються в програмі за допомогою спеціальних документів. Зокрема, за їх допомоги можна підготувати друковані форми наказу про надання відпустки – як основної, так і додаткових (типова форма П-3). Ведеться облік залишків відпусток. Є можливість планування графіка відпусток. Також є можливість реєстрації відряджень, неоплачуваних відпусток та інших невиходів. Можлива реєстрація так званих внутрішньозмінних (вимірюються в годинах у межах дня, а не в днях) відсутностей.

Програма дозволяє реєструвати накази про понаднормові роботи, роботи у вихідні та святкові дні, про тимчасове призупинення робіт (простій) і сформувати відповідні друковані форми.

На підставі даних про відпрацьований і невідпрацьований час проводиться розрахунок зарплати (нарахувань, які залежать від часу). Крім того, на підставі цих даних формується табель обліку робочого часу за типовою формою П-5.

Підтримується ведення в одній інформаційній базі кількох виробничих календарів (з різним складом святкових днів).

Розрахунок і облік заробітної плати
Програма надає широкий набір можливостей для автоматичного розрахунку нарахувань і утримань. Передбачені нарахування, що поставляються, з заздалегідь налаштованим способом розрахунку (оплата по окладу, разова премія тощо), а також ті, що створюються та настроюються користувачем. У формулах розрахунку, що настроюються, можуть використовуватися різні види показників (постійні, разові, що накопичуються тощо), що дозволяє охопити більшість сценаріїв розрахунку нарахувань. Для введення довільних значень показників розрахунку передбачений спеціальний документ, який може бути налаштований користувачем у відповідності з особливостями підприємства.

Реалізована робота з тарифними групами (сітками) і тарифними розрядами.

Реєстрацію таких поширених нарахувань, як матеріальна допомога, премія, доходи в натуральній формі тощо, можна виконувати окремими спеціалізованими документами.

Якщо зарплата була розрахована невірно через відсутні відомості про відсутність співробітника (на момент розрахунку в програмі не було зареєстровано відсутність), то при введенні таких відомостей здійснюється автоматичне сторнування та перерахунок нарахувань.

Також можливі автоматичний перерахунок та донарахування зарплати при введенні відомостей, що впливають на розрахунок, «заднім числом».

Реалізований розрахунок середнього заробітку для допомоги по соціальному страхуванню, для відпусток, відряджень тощо (в тому числі з урахуванням індексації заробітку), а також розрахунок самих цих нарахувань. Є можливість налаштувати довільне нарахування, розмір якого встановлюється виходячи із середнього заробітку, а також встановити доплату до середнього заробітку за допомогою спеціально призначеного для цієї мети документа. Якщо при розрахунку середнього заробітку в програмі відсутні дані про заробіток співробітника за розрахунковий період і ці дані вводяться вручну, то вони можуть використовуватися і при подальших розрахунках середнього заробітку для цього співробітника.

Реалізований розрахунок утримань за виконавчими листами, в тому числі з урахуванням винагороди платіжного агента (пошти, банку тощо), профспілкових внесків, є також можливість настройки інших довільних утримань.

Підтримується реєстрація виданих співробітникам позик (процентних або безпроцентних, одноразово або траншами) та їх періодичного погашення. Можливий автоматичний розрахунок суми позики, що погашається, різними способами (диференційовані, ануїтетні платежі тощо), відсотків за користування позикою.

Ведеться облік взаєморозрахунків зі співробітниками по нарахованих і виплачених сумах. Є можливість оформити виплату авансу (фіксованою сумою, відсотком від тарифу, розрахунком за половину місяця), виплати в міжрозрахунковий період і за підсумками місяця. Виплати підтримуються як через касу, так і через банк (на картку у рамках зарплатного проекту або на довільний банківський рахунок), а також через роздавальника. При цьому місце виплати гнучко настроюється аж до конкретного співробітника. Розраховується компенсація за затримку виплати зарплати.

Для оформлення виплат через касу або роздавальника є можливість сформувати друковану форму відомості. Підтримується оформлення депонування не отриманої співробітниками зарплати, а також списання депонованих сум у зв’язку із закінченням строку давності.

За результатами зареєстрованих у програмі нарахувань, утримань і виплат можливе формування як розрахункових листків, так і різних аналітичних звітів.

Розрахунок і облік ПДФО і страхових внесків
У програмі реалізований розрахунок податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) і єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) у відповідності з чинним законодавством. Є можливість реєстрації доходів фізичних осіб, які не є співробітниками підприємства, а також доходів співробітників, не пов’язаних з оплатою праці (призи, подарунки тощо), з метою розрахунку ПДФО і ЄСВ за такими доходами.

При розрахунку ПДФО враховується право працівника на податкові соціальні пільги (у т. ч. на дітей).

Також враховуються особливі види доходів (дивіденди, призи тощо). Ведеться облік як обчисленого й утриманого, так і перерахованого в бюджет податку. Підтримується формування звіту за формою 1ДФ. По підрозділах, зареєстрованих в податкових органах як відокремлені, ведеться окремий облік розрахунків з бюджетом.

Є можливість розрахунку страхових внесків як за основним тарифом, так по всіх знижених тарифах, в тому числі за тарифами для інвалідів. Підтримується розрахунок внесків для особливих категорій застрахованих осіб (членів льотних екіпажів, співробітників, зайнятих на особливих роботах тощо). За результатами розрахунку можлива побудова регламентованого звіту з ЄСВ.

Регламентована звітність
Автоматизоване заповнення всієї регламентованої звітності згідно чинного законодавства.

Звітність може бути сформовано як в паперовому, так і в електронному вигляді.

Порядок роботи
На початку слід налаштувати програму, ввести умовно-постійну інформацію. Для цього рекомендується скористатися вбудованим в неї помічником настройки і заповнення, а також керуватися подальшими розділами.

Подальший щомісячний цикл розрахунку, виплати та обліку зарплати можна проводити в наступному порядку:

 • оформляти відпустки, відрядження, лікарняні і допомоги, а також інші відсутності співробітників;
 • оформляти накази про понаднормову роботу, роботу у свята і вихідні, додатково уточнювати фактично відпрацьований співробітниками час;
 • проводити нарахування та виплати в міжрозрахунковий період, розраховувати та сплачувати аванс;
 • реєструвати натуральні і незарплатні доходи;
 • вводити щомісячні дані для розрахунку зарплати, такі як відрядний виробіток тощо;
 • проводити остаточний розрахунок зарплати, ПДФО і внесків за місяць;
 • виплачувати зарплату за місяць;
 • формувати дані для бухгалтерського обліку, виконувати регулярну синхронізацію з бухгалтерською програмою;
 • реєструвати виправлення за минулі (вже «закриті») періоди у наступних періодах.

У програмі реалізовано широкий спектр можливостей, вона розрахована на ведення обліку на підприємствах різного масштабу. Частина можливостей затребувана усіма підприємствами практично без винятків, частина – лише деякими. Тому на початку роботи з програмою можна явно вказати, яка функціональність потрібна для ведення обліку на підприємстві, де вона впроваджується; додати раніше не затребувану функціональність або, навпаки, прибрати невикористовувану можна пізніше, коли облік у програмі вже ведеться.

При використанні будь-якої можливості в інтерфейсі програми з’являються нові відповідні команди, кнопки тощо, стають доступні нові об’єкти і функції (документи, довідники, нарахування тощо). Якщо можливість не обрана, то зайвий, не затребуваний у даний момент функціонал у програмі не відображається.

Таким чином, зовнішній вигляд і поведінка програми можуть відрізнятися від підприємства до підприємства в залежності від обраних можливостей.

Примітка 1

Можлива і «тонка донастройка» інтерфейсу: керувати ним можна безпосередньо, вмикаючи або вимикаючи видимість розділів, елементів, форм тощо, а також змінюючи їх розташування.

Примітка 2

Зовнішній вигляд програми може також відрізнятися у різних користувачів – в залежності від того, які права доступу надані.

Управління можливостями здійснюється в спеціальних формах настройки програми (Головне – Зарплата та Головне – Кадри). У них зосереджені всі основні настройки, що відносяться до всього підприємства. Ці форми дозволяють переглядати і змінювати настройки централізовано в будь-який момент роботи з програмою.

Деякі можливості програми задіюються не централізовано з форм настройки, а безпосередньо з форм об’єктів (картки організації, підрозділу, посади, нарахування, зарплатного проекту тощо). Частина настройок встановлюється автоматично без безпосередньої участі користувача, за результатами аналізу даних, що вводяться в програму.

 

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. Під час продажу товарів виписуються рахунки на оплату, оформлюються накладні та податкові накладні. Всі операції з гуртової торгівлі враховуються у розрізі договорів з покупцями і постачальниками.

Документ: Реалізація товарів (послуг) в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Документ: Реалізація товарів (послуг)

Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації.

Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами придбання або продажу.

Нараховується акцизний податок при реалізації підакцизних товарів.
Автоматизовано відображення повернень товарів від покупця і поверненнь постачальнику.
В “BAS Бухгалтерії” підтримується використання декількох типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші. Це спрощує відображення операцій надходження і реалізації.

Облік операцій з тарою

Автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари. Враховано специфіку оподатковування таких операцій і розрахунків з постачальниками і покупцями.

Облік комісійної торгівлі

Автоматизовано облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію (у комітента), так і переданих для подальшої реалізації (комісіонеру). Підтримується відображення операцій з передачі товарів на субкомісію. Під час формування звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера можна відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Картка договору в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Картка договору в програмі

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться відповідно до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”.
Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані такі основні операції, як:

 • надходження;
 • прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • модернізація;
 • передача;
 • списання;
 • інвентаризація;
 • переоцінка (для основних засобів).
BAS Бухгалтерія КОРП. Документ: Введення в експлуатацію ОЗ
Документ: Введення в експлуатацію Основних Засобів

Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку.
Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації.
Для малоцінних активів автоматизовані операції передачі до експлуатації і списання з експлуатації.

Стандартні бухгалтерські звіти

“BAS Бухгалтерія КОРП” надає користувачам набір стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах.

Серед них оборотно-сальдова відомість, шахова відомість, оборотно-сальдова відомість по рахунку, обороти рахунку, картка рахунку, аналіз рахунку, аналіз субконто, обороти між субконто, зведені проводки, головна книга, діаграма.

Звіт по проводках в програмі BAS Бухгалтерія КОРП
Звіт по проводках

 

Регламентована звітність

В “BAS Бухгалтерію КОРП” входять обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам, включаючи форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів.
Регламентована звітність, що подається в податкові органи, може бути автоматично експортована у формат, затверджений уповноваженим державним органом.

Конфігурація інтегрована з сервісом здачі електронної звітності “FREDO Звіт”.
Сервіс “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберігати звіт на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів “FREDO Звіт” у конфігурації.

Користувачі можуть самостійно вибрати варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс “FREDO Звіт”.

 Сервіс FREDO Звіт
Сервіс FREDO Звіт

 

Експрес-перевірка обліку

Експрес-перевірка ведення обліку допомагає користувачу в довільний момент отримати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних.
Всі перевірки об’єднані в групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю;
 • результат перевірки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Тісна інтеграція сервісу “FREDO Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” у програмі.

Завершальні операції періоду

Автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, у тому числі переоцінка валюти, списання витрат майбутніх періодів, визначення фінансових результатів і інші.

До складу “BAS Бухгалтерія КОРП” входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані з проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

Сервісні можливості

Управління доступом до облікових даних

Реалізована можливість вводити обмеження на доступ до облікових даних окремих організацій (юридичних осіб або фізичних осіб-підприємців). Користувач з обмеженими правами доступу не має можливості не лише як-небудь змінити, але навіть переглянути закриті для нього дані.

Пошук даних

У конфігурації реалізований повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки.

Робота з розподіленими інформаційними базами

В конфігурацію включені плани обміну для розподілених інформаційних баз.

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений помічник оновлення конфігурації, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.