BAS Роздрібна торгівля (Основна поставка)

Ціна: 8 400,00

Категорія: Позначки: ,

Програмне рішення призначається для автоматизації бізнес-процесів у магазинах, в т.ч. тих, що входять до розподіленої роздрібної торгівельної мережі.

Програма “BAS Роздрібна торгівля” може використовуватися в якості “касової” програми, в тому числі для автоматизації магазинів з великою кількістю користувачів.

 

Зміст

Облік руху товарів

Програма “BAS Роздрібна торгівля” підтримує облік таких операцій з товарами:

 • замовлення постачальнику;
 • замовлення на переміщення;
 • надходження від постачальника;
 • реалізація в роздріб і дрібним гуртом;
 • переміщення товарів між магазинами;
 • переміщення між складами одного магазину;
 • інвентаризація;
 • оприбуткування;
 • списання;
 • передача між організаціями (юридичними особами)

В програмі передбачено автоматичний розподіл товарів, що надійшли до магазину на підставі попередньо здійснених налаштувань.

Облік торгових операцій в програмі “BAS Роздрібна торгівля” ведеться тільки в національній валюті.

Програма дозволяє вести облік для підприємств з різними системи оподаткування:

 • Податок на прибуток
 • Податок на прибуток і ПДВ
 • Єдиний податок
 • Єдиний податок та ПДВ.

Організація обліку у роздрібній мережі

Програма «BAS Роздрібна торгівля» допомогає автоматизувати облік в роздрібній мережі, за умови, що вона побудована за наступною схемою:

 • Роздрібна мережа складається із довільної кількості магазинів, що здійснюють роздрібні і дрібно-гуртові продажі.
 • Кожна крамниця, в свою чергу, може складатися з декількох  складів, частина з яких використовується для зберігання товарів, а  інші – в якості торгівельних залів.
 • Торгівельні зали мають відокремлені, з точки зору обліку відділи, які  представлені в програмі у вигляді окремих складів.
 • Роздрібні продажі в торгівельних залах магазинів здійснюються через одне або декілька робочих місць касирів.
Картка магазину в програмі BAS Роздрібна торгівля.
Картка магазину.

Програма підтримує роботу в режимі розподілених інформаційних баз на двух рівнях: по магазинам і по робочим місцям касира.

Обмін даними здійснюється автоматично або ініціюється користувачем.

Є механізми адміністрування  “молодших” інформаційних баз розподіленої інформаційної бази через “головний” вузол конфігурації «BAS Роздрібна торгівля».

Облік оплат від роздрібних продажів

В програмі “BAS Роздрібна торгівля” передбачається ведення обліку наступних видів оплати:

 • оплата готівкою;
 • оплата платіжною картою;
 • банківський кредит;
 • подарунковий сертифікат.

Враховуючи  специфіку роздрібних продажів в програмі передбачені розширені можливості обліку  грошових коштів, зокрема:

 • ведеться облік грошових засобів, що внесені в касу ККМ для розміну;
 • передбачається часткове вилучення грошових коштів з каси ККМ;
 • передбачається інкасація грошових  засобів в банк із операційної каси крамниці.

Робоче місце касира

Програма “BAS Роздрібна торгівля” містить інтуітивно зрозумілий інтерфейс робочого місця касира (РМК) для оформлення розрібних продажів. Даний інтерфейс підтримує роботу на невеликих дісплеях і роботу з клавиатурою, що програмується.

Робоче місце касира в програмі BAS Роздрібна торгівля
Робоче місце касира

В інтерфейсі РМК є можливісь настроювання тільки потрібних касиру операцій і обмеження його (касира) можливостей, при необхідності.
Програма дозволяє касиру реєструвати продажі товару на різні організації і друкувати чеки на певному фіскальному реєстраторі, який відповідає певній організації.

Внутрішнє переміщення товару в програмі BAS Роздрібна торгівля
Внутрішнє переміщення товару.

В програмі реалізована функція автоматичного розподілу товару, що надійшов до магазину на основі попередніх  налаштувань.

Призначення роздрібних цін

В програмі “BAS Роздрібна торгівля” підтримуються різні способи управління роздрібними цінами в торговій мережі.

Центральний офіс мережі може встановлювати роздрібні ціни:

 • для всієї мережі в цілому;
 • для групи магазинів;
 • для кожного магазину окремо.

На окремі групи номенклатури роздрібні ціни може призначати менеджер магазину.

Ручне призначення ціни в програмі BAS Роздрібна Торгівля.
Ручне призначення ціни

При вводі інформації про надходження товару користувач може контролювати зміни ціни закупівлі товару і приймати рішення про призначення нової роздрібної ціни. Система надає зручний сервіс розрахунку ціни з урахуванням коефіцєнту змін ціни закупки.

 

Призначення способу розрахунку ціни за формулою в програмі "BAS Роздрібна торгівля".
Призначення ціни за формулою

Реалізоване відкладене застосування роздрібної ціни, при якому можна застосовувати призначені в центральному офісі нові ціни для всієї номенклатури, або її частини  в довільний,  технологічно обумовлений момент часу.

В програмі “BAS Роздрібна торгівля” цінники і етикетки можна формувати і друкувати, як із документу ціноутворення, так і із спеціального інтерфейсу.

Налаштування друкованої форми цінника в програмі BAS Роздрібна торгівля
Налаштування друкованої форми цінника

Управління знижками

В програмі “BAS Роздрібна торгівля” існують потужні можливості управління знижками на призначену роздрібну ціну в залежності від різних умов і ситуацій, а саме:

 • від кількості товару у чеку;
 • від суми чека;
 • від часу продажу;
 • від виду дисконтної карти покупця;
 • від персональних даних покупця;
 • процентом від суми по товарній строчці;
 • як подарунок при продажі набору товарів (“купи-отримуй”).
Управління знижками в програмі BAS Роздріб
Встановлення знижки

 

Управління персоналом

Вбудовані типові звіти дозволяють здійснювати план-фактний аналіз витрачання робочого часу.

Налаштування графіку роботи. BAS Роздрібна торгівля.
Налаштування графіку роботи

 

Процес управління персоналом в програмі «BAS Роздрібна торгівля» відображається в наступних типових операціях:

 • формування режиму роботи магазину;
 • планування робочого часу персоналу;
 • реєстрація фактично відпрацьованого часу;
 • план-фактний аналіз робочого часу;
 • облік особистих продажів продавця.
Картка співробітника в програмі BAS Роздрібна торгівля.
Картка співробітника

 

Робота з торговим обладнанням

Програма «BAS Роздрібна торгівля» є сумісною з різноманітним типовим торговим обладнанням.
Настроювання роботи з торговим обладнанням  полягає у створенні довідника робочих місць користувачів та обладннання, що до них підключається. Подальша підтримка роботи з обладнанням в автоматизованих процесах залежить від типу обладнання і підтримується  функціональністю системи.

Конфігурація підтримує роботу з такими типами обладнання:

 • обладнання, що підключається до робочих місць касира:
  • сканери штрих-кодів;
  • зчитувачі магнітних карток;
  • фіскальні реєстратори;
  • еквайрінг-термінали;
  • дісплеї покупця;
  • електронні ваги;
 • зовнішні прилади, які встановлені в торгівельному залі:
  • электронні ваги  з друком етикеток у режимі Offline;
 • прилади для роботи на складах;
  • термінали збору даних.
Вивантаження номенклатури в Термінал Збору Даних із програми BAS Роздрібна торгівля
Вивантаження номенклатури в Термінал Збору Даних

Аналіз продажів і формування замовлень постачальнику

Аналіз продажів здійснюється у заданих користувачем аналітичних розрізах.

Аналіз продажів і формування замовлень постачальнику в програмі BAS Роздрібна торгівля
Аналіз продажів і формування замовлень постачальнику

Складський облік товарних залишків ведеться як в розрізі товарних позицій, так і в розрізі характеристик товару.

На підставі аналізу продажів і поточних залишків товарів в магазині користувач може створити замовлення постачальнику, запланувати дату надходження товару і оплату поставки.

Формування замовлення постачальнику на підставі аналізу продажів в програмі BAS Роздрібна торгівля
Формування замовлення постачальнику на підставі аналізу продажів

 

Контроль поставок згідно замовлень постачальнику

Надходження товарів в програмі “BAS Роздрібна торгівля” оформлюється вручну, на підставі накладної постачальника, або на підставі замовлення постачальнику.

Оформлення надхожень товарів в програмі BAS Роздрібна торгівля
Оформлення надхожень товарів в програмі

В другому випадку, користувачу надається звіт про “дисциплінованість” постачальника, в якому по кожному постачальнику виводиться інформація про невідповідності, що виникли при поставці товару, або про випадки несвоєчасного надходження товару.

Звіт "Аналіз розбіжностей" в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Звіт “Аналіз розбіжностей”

Реєстрація руху товарів у розрізі аналітик господарської операції

Програма “BAS Роздрібна торгівля” дозволяє здійснювати аналіз будь-яких складських операцій. Реєстрація повернень від покупця і повернення постачальнику, списання товару можуть проводитися із вказанням причини оформлюваних операцій.

Звіт за господарськими операціями надає користувачам детальну інформацію щодо розміру і причини втрат при здійсненні окремих торгових операцій.

Аналіз діяльності підприємства

В програмі «BAS Роздрібна торгівля»  формується більш ніж 30 видів аналітичних звітів з різним рівнем групувань і детальним розшифруванням по всім видам операцій. В звіті представлені абсолютні значення показників за період, середні значення, динаміка показників в  реальному часі і відносні показаники ефективності торгівельних операцій.

Розрахунок і встановлення собівартості в програмі BAS Роздрібна торгівля
Розрахунок і встановлення собівартості
Графік продажів номенклатури в програмі BAS Роздрібна торгівля.
Звіт: “Графік продажів номенклатури”

 

Технологічні особливості

Особливості інтерфейсу

Програмне рішення розроблене на основі сучасного інтерфейсу “Таксі”.

Основні характеристики інтерфейсу “Таксі”:

 • наявність крупного шрифту;
 • збільшений робочий простір (4);
 • нова система навігації:
  • панель інструментів (2);
  • панель відкритих вікон (5);
  • меню розділів (3);
 • доступ до повнотекстового пошуку, вибраного, меню функцій і історії з будь-якого вікна (6);
 • зручний пошук в списках, управління пошуком;
 • можливість додавання  у вибране як об`єктів (документів, елементів довідника та інше.), так і команд.
Інтерфейс "Таксі" в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Інтерфейс “Таксі”

Робота у режимах “тонкого клієнта” і “веб-клієнта”

“BAS Роздрібна торгівля” може використовуватися в режимі “тонкого клієнта” або “веб-клієнта” на всіх робочих містах.

Монітор активних користувачів в програмі. BAS Роздрібна торгівля.
Монітор активних користувачів

Обмін даними з конфігурацією “Бухгалтерія для України”, редакція 2.0

В конфігурації “BAS Роздрібна торгівля” підтримується одностороній обмін даними з конфігурацією “Бухгалтерія для України”, редакція 2.0 на рівні документів и довідкової  інформації.

Обмін даними між конфігурацією "Бухгалтерія для України", редакція 2.0 і "BAS Роздрібна торгівля"
Обмін даними з конфігурацією “Бухгалтерія для України”, редакція 2.0

“BAS Роздрібна торгівля” забезпечує оперативний облік операцій у магазинах торгівельної мережі. Із конфігурації “BAS Роздрібна торгівля” переносяться документи по руху товарів і грошових коштів,  та інформація,що  уточнює довідкові дані.

 

Обмін даними з програмою “BAS Управління торгівлею”

“BAS Роздрібна торгівля” підтримує двосторонній обмін даними з програмою “BAS Управління торгівлею”, редакції 3.2 на рівні документів і довідкової інформації.
У випадку сумісного використання  ціх двух програм, “BAS Управління торгівлею” виступає  керуючею, «центральною» системою, яка транслює в “BAS Роздрібна торгівля” нормативно-довідкову  інформацію.
Програма “BAS Роздрібна торгівля” забезпечує оперативний облік операцій на рівні магазинів торгівельної мережі. Із конфігурації “BAS Роздрібна торгівля” транслюються документи руху товарів і грошових засобів, а також  уточнююча інформаціяі.

Обмін даними між програмою "BAS Управління торгівлею" і "BAS Роздрібна торгівля"
Обмін даними з програмою “BAS Управління торгівлею”

Зв`язок магазинів з центральним офісом може бути налаштований «на пряму», або через “центральний вузол”, що об`єднує всю мережу магазинів.
Об`єднання інформаційних баз  магазинів в центральному вузлі надає можливості контролю залишків в магазинах, що входять до складу центрального вузла, і оперативно переміщати товари між магазинами.
При взаємодії магазину з центральним офісом всі дані по магазину узагальнюються.
Тобто, для кожного магазину в центрі реєструється узагальнена інформація про всі торгові операції, що проведені в магазині:

 • приймання товарів;
 • продажі товарів, гуртові і роздрібні;
 • передача товарів в інший магазин;
 • результати проведеної інвентаризации на складах магазина и т.д.

Дані про роздрібні продажі “звертаються” в звіти про роздрібні продажі з точністтю до каси ККМ і передаються в «центральну» програму “BAS Управління торгівлею”.

Обмін даними між розподіленими інформаційними базами (РІБ)

В програмі “BAS Роздрібна торгівля” передбачається обмін даними між інформаційними базами на двух рівнях:

 • «по магазинам»;
 • «по робочим місцям».

Розподілена Інформаційна База «по магазинам» надає можливість організувати стабільний обмін даними між магазинами.

Налаштування Розподілених Інформаційних Баз (РІБ) в програмі "BAS Роздрібна торгівля"
Налаштування Розподілених Інформаційних Баз (РІБ)

Розподілена Інформаційна База «по робочим місцям» дозволяє налаштувати користувачу оптимізований по об`єму даних обмін між сервером магазину і касовим обладнанням.

Функція «Віддаленного адміністрування» надає можливість централізовано створювати і змінювати перелік  користувачів, обмежуючі у випадку необхідності транзит даних у магазини.

Комплектація, особливості ліцензування

Комплектація

Програма поставляється в електроному вигляді. Комплект поставки містить:

 • необхідні дистрибутиви;
 • документація в електроному вигляді;
 • комплект пін-кодів для активації ліцензії;
 • реєстраційна анкета і угода з користувачем.

Особливості ліцензування

Основна поставка містить все необхідне для роботи в програмі одного користувача. Для забезпечення одночасної роботи з програмою «BAS Роздрібна торгівля»  більше ніж  одного користувача, необхідно придбати клієнтські ліцензії «BAS» для користувачів і  додаткову серверну ліцензію «BAS» (для забезпечення «клієнт-серверного» режиму роботи).

Всі права на конфігурацію належать компанії “NetHelp” (Польща).