BAS Управління автотранспортом. Версія Стандарт

Ціна: 12 300,00

Призначення програми

Галузеве рішення “BAS Управління автотранспортом Стандарт” призначене для автоматизації управлінського і оперативного обліку в автотранспортних підприємствах і організаціях, а також в автотранспортних підрозділах торгових, виробничих та інших підприємств, які використовують автотранспорт для власних потреб.

Артикул: 2900002131123 Категорії: ,

Програма дозволяє управляти власним автопарком, автоматизувати диспетчеризацію перевезень та оперативний облік в усіх супутніх ділянках (робота водіїв, паливно-мастильні матеріали, автомобілі та агрегати, ремонти, запчастини і витратні матеріали тощо). Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє гнучко налаштовувати дію складних тарифів для контрагентів, маршрутів, моделей транспортних засобів та інше.

Ключові підсистеми програми

Програма “BAS Управління автотранспортом” складається з наступних базових функціональних  модулей (підсистем):

 • Облік доходів і витрат
 • Управління замовленнями і диспетчеризація
 • Управління автопарком
 • Взаєморозрахунки з контрагентами
 • Облік ПММ і технічних рідин
 • Облік подорожніх листів
 • Облік ремонтів і агрегатів
 • Облік ДТП і штрафів
 • Складський облік запчастин і витратних матеріалів
 • Облік роботи водіїв
 • Обмін даними з “BAS Бухгалтерія”
Панель функцій
Панель функцій

Розглянемо ці підсистеми докладніше:

Облік доходів і витрат

Підсистема віповідає за вирішення наступних облікових задач:

 • облік прямих оперативних витрат на власний транспорт;
 • облік інших витрат на автомобілі;
 • гнучке налаштування бази для розподілу доходів і витрат.

Прямі витрати визначаються на підставі подорожніх і ремонтних листів: вартість ПММ, вартість ремонтів і технічного обслуговування автомобілів, амортизація, знос шин.
Для кожної зі статей доходів/витрат, а також статей собівартості є можливість задати базу, спосіб і варіант розподілу між аналітиками.

Звіти по витратам можна формувати в різних розрізах аналітики, зокрема: в розрізі замовлень на ТЗ, автомобілів, підрозділів або в розрізі замовників.

Звіт: Витрати на Транспортний Засіб
Звіт: Витрати на Транспортний Засіб

Кінцевим результатом роботи підсистеми  є аналіз рентабельності роботи транспорту підприємства.

Управління замовленнями і диспетчеризація

Підсистема вирішує наступні облікові задачі:

 • робота з маршрутними листами;
 • облік та розподіл замовлень на автомобілі;
 • облік рознарядок.

В програмі “BAS Управління автотранспортом Стандарт” використовується зручна система обліку і розподілу замовлень на автомобілі.

Документ: Замовлення на транспортний засіб
Документ: Замовлення на транспортний засіб

Замовлення на автотранспорт можуть враховуватися як від сторонніх контрагентів, так і від  внутрішніх підрозділів компанії.

В замовленні на транспортний засіб (ТЗ) система враховує:

 • параметри та характеристики вантажів;
 • послуги, що надаються в рамках перевезення вантажу;
 • адреси та часові вікна доставки вантажів;
 • вимоги до транспорту.

У програмі можливо формування добової рознарядки на транспорт.

Виписка рознарядки на випуск автомобілів відбувається з урахуванням різних режимів роботи ТЗ і графіків роботи водіїв.

АРМ Диспетчера

Основне призначення автоматизованого робочого місця (АРМ) Диспетчера – допомога у відпрацюванні замовлень покупців і формування завдань на перевезення.

АРМ Диспетчера
АРМ Диспетчера

Фукціональні можливості АРМ Диспетчера:

 • заповнення документів “Маршрутний лист”;
 • робота з журналом “Подорожні листи”;
 • швидкий підбір замовлень;
 • робота з журналом “Маршрутні листи”;
 • групове формування і друк документів “Рознарядка”.

Управління автопарком

Підсистема вирішує наступні облікові задачі:

 • ведення довідника транспортних засобів;
 • облік документів ТЗ та водіїв, контроль закінчення їх термінів дії;
 • облік виробітку ТЗ і обладнання.

Вся основна інформація про автомобілі компанії зберігається у довіднику “Транспортні засоби та обладнання”.

Картка Транспортного Засобу
Картка Транспортного Засобу

Норми проходження планового технічного обслуговування задаються за моделями ТЗ.

Програма дозволяє налаштовувати норми ТО як за різними параметрами виробітку (пробіг, кількість виконаних операцій, напрацювання в мотогодинах і т.д.), так і в залежності від календарних строків.

При наближенні чергового ТО автомобіль потрапляє до звіту “Контроль термінів наближення ТО”, а в списку ТЗ він виділяється спеціальною піктограмою.

Макет транспортного засобу
Макет транспортного засобу

Функціональні можливості програми також дозволяють:

 • вести облік і контроль терміну дії будь-яких документів водіїв та автомобілів;
 • завантажувати та зберігати скан-копії документів у системі

По закінченні терміну дії документа в списку ТЗ автомобіль позначається спеціальною піктограмою, а зведену інформацію можна отримати у спеціалізованому звіті.
Інформація за простроченими документами автоматично переноситься до архіву.

Взаєморозрахунки з контрагентами

Вирішуються такі завдання:

 • ведення прейскурантів і тарифів на транспортні послуги;
 • розрахунок вартості наданих послуг;
 • формування документів реалізацій, рахунків та актів, реєстрів.

Відмінна особливість програми – продуманий довідник тарифів, що дозволяє призначати складні тарифи, гнучко налаштовувати їхню дію для контрагентів і договорів контрагентів, для маршрутів, для моделей ТЗ та інше.

Програма надає можливість:

 • налаштувати залежність величини тарифу від обсягу виконаної роботи;
 • встановлювати фіксовані тарифи;
 • створювати складні тарифи.

На підставі діючих тарифів програма може автоматично розраховувати вартість наданих транспортних послуг в документі “Товарно-транспортна накладна”, який може бути створений усередині подорожнього листа.
За довільний період часу для клієнтів можуть бути сформовані рахунки і акти послуг з різним ступенем деталізації.
Крім рахунків і актів можна сформувати реєстр наданих послуг.
Підтримується вивантаження документів реалізації в програму “BAS Бухгалтерія”.

Облік ПММ і технічних рідин

Підсистема вирішує наступні облікові завдання:

 • облік фактів економії та перевитрат палива водіями в кожному рейсі;
 • облік оборотів і витрати палива та ТР в розрізі кожного автомобіля;
 • контроль і інвентаризація залишків ПММ та технічних рідин на ТЗ
Документ: Заправка ПММ
Документ: Заправка ПММ

Заправки і зливи ПММ

Основні функціональні можливості:

 • облік фактів зливів палива;
 • можливість проведення інвентаризації залишків палива в баках автомобілів;
 • облік заправок зі складу, за готівку, по пластиковій картці, за талонами, від постачальника;
 •  можливість завантаження звітів процесингових центрів по деталізації заправок ПММ за пластиковими картами;
 • можливість порівняння завантажених заправок з чеками водіїв.
Документ: Злив ПММ
Документ: Злив ПММ

Повну картину за рухом палива і ТР можна проаналізувати за допомогою різних звітів:

 • Відомість руху ПММ
 • Відомість приходу-витрати ПММ на ТЗ
 • Заправки ПММ
 • Порівняння заправок за пластиковими картками

Розрахунок нормативних і фактичних витрат палива

Для автомобілів можливо враховувати базові норми витрат ПММ, а також норми витрат палива на спеціальні роботи.
Ведеться облік коригуючих коефіцієнтів ПММ (складні умови роботи, температурні коефіцієнти, сезонні надбавки).
Всі алгоритми розрахунку нормативних витрат палива розроблені відповідності до наказу Міністерства транспорту України.

Облік подорожніх листів

В програмі можна виписувати і обробляти подорожні листи різних видів:

 • вантажного автомобіля (погодинний, відрядний);
 • спеціального автомобіля;
 • міжміського автомобіля;
 • автобуса;
 • легкового автомобіля;
 • рапорт про роботу будівельної машини;
 • фізичної особи-підприємця.

Всі перераховані друковані форми подорожніх листів є уніфікованими.

Журнал: Подорожні листи
Журнал: Подорожні листи

Виписка подорожнього листа виконується як ручним введенням, так і автоматичною пакетною випискою. Режим пакетної виписки особливо зручний для підприємств з великим автопарком, оскільки дозволяє за короткий проміжок часу сформувати і роздрукувати подорожні листи з мінімальними трудовитратами диспетчера.

При обробці подорожнього листа програма розраховує параметри виробітку ТЗ і водіїв за рейсом (пробіг з вантажем, час в наряді, у роботі, у простої та інші), а також нормативні та фактичні витрати ПММ і технічних рідин (ТР) автомобілів.

На підставі даних подорожніх листів програма формує аналітичні звіти:

 • Картка роботи ТЗ
 • Напрацювання обладнання в мотогодинах
 • Виробіток транспортних засобів
 • Пробіг ТЗ
 • Діаграма стану ТЗ (у вигляді діаграми Ганта) та інші звіти.

Облік ремонтів і агрегатів

Підсистема вирішує наступні облікові завдання:

 • облік заявок на ремонт;
 • облік планових ТО автомобілів і виконаних ремонтів у власній ремонтній зоні та в сторонніх автосервісах;
 • друк форми “Вимога-накладна” з документу “Ремонтний лист”;
 • облік агрегатів;
 • облік фактів встановлення і заміни шин, акумуляторів та іншої додаткової комплектації.

Програма дозволяє детально проаналізувати інформацію по всім майбутнім і виконаним ТО і ремонтам транспорту за допомогою звітів: “Планування ТО”, “Графік ТО”.
Є звіти для аналізу всіх використаних при ремонтах витратних матеріалів і запчастин, є можливість скласти рейтинг автомобілів за витратами на ремонт.

Довідник: Агрегати
Довідник: Агрегати

У підсистемі “Облік агрегатів та іншої комплектації автомобілів” виконується облік шин, акумуляторів, а також аптечок, рацій та іншої додаткової комплектації автомобілів.

Облік агрегатів ведеться в розрізі кожного автомобіля, а шин – ще й в розрізі місць установки.

Для зручної роботи механіка в ремонтному листку передбачений майстер встановлення шин, який дозволяє швидко і наочно, використовуючи макети ТЗ, здійснювати такі операції:

 • встановлювати, замінювати, знімати шини;
 • перевіряти інформацію щодо наявних на автомобілі шин.

У програмі фіксується інформація про дату і місце установки кожної конкретної шини. На підставі даних за пробігом ТЗ програма розраховує поточний знос шин, встановлених в даний момент на автомобілі, що дозволяє заздалегідь спрогнозувати терміни їх заміни.

Облік ДТП і штрафів водіїв

У програмі ведеться облік дорожньо-транспортних пригод (ДТП).

Документ: ДТП
Документ: ДТП

Функціонал надає наступні можливості:

 • облік і оформлення документів про ДТП;
 • облік даних за заподіяному збитку ТЗ, по страхових виплатах;
 • ведення статистики причин ДТП, характерах порушень ПДР;
 • ведення рейтингу водіїв-порушників.

Звіти дозволяють проаналізувати причини аварійності, частоту участі в ДТП водіїв, порівняти суми виплат страхових компаній з витратами на відновний ремонт ТЗ.
У програмі також реалізовано облік штрафів, отриманих водіями.

Функціонал надає наступні можливості:

 • друк форми згоди для утримання штрафів з заробітної плати;
 • зберігання фотографій порушень;
 • ведення рейтингу водіїв-порушників;
 • ведення аналітики за видами порушень ПДР

У відповідних документах заносяться дані про ТЗ та водія-порушника, характер порушення ПДР, суму штрафу і факт оплати штрафу.
Аналітичні звіти по штрафам дозволяють проаналізувати статистику щодо порушень ПДР, вивести рейтинг водіїв-порушників ПДР.

Складський облік запчастин і витратних матеріалів

Підсистема вирішує наступні облікові завдання:

 • облік надходження та списання запчастин, палив, технічних рідин і витратних матеріалів на склад;
 • облік видачі запчастин і витратних матеріалів;
 • внутрішнє переміщення номенклатури між складами;
 • списання товарів на автомобіль;
 • можливість проведення інвентаризацій;
 • контроль актуальних залишків товарів на складах.

Проаналізувати рух товарів на складах і залишки можна за допомогою різних звітів.

Облік роботи водіїв

Вирішуються основні завдання:

 • облік виробітку та робочого часу водіїв;
 • нарахування заробітної плати за подорожніми листами
Відомість по роботі водіїв
Відомість по роботі водіїв

Функціональні можливості дозволяють:

 • формувати, зберігати і друкувати індивідуальні графіки роботи водіїв на довільний період часу (місяць, рік і т.д.);
 • формувати табеля обліку робочого часу.

Відомості про нарахування виплат водіям фіксуються в документі “Нарахування зарплати”.
Ці дані можуть використовуватися для розрахунку оподаткування та формування звітності, а також можуть бути вивантажені в програму “BAS Бухгалтерія”.