BAS Медицина. Лікарня

Ціна: 43 200,00

Програма “BAS Медицина. Лікарня” призначається для автоматизації обліку основних видів діяльності медичної організації, яка надає медичну допомогу пацієнтам у амбулаторно-поліклінічних умовах і денних стаціонарах. Конфігурація “BAS Медицина. Лікарня”  включає в себе підсистеми для автоматизації лікарень, що надають медичну допомогу в поліклініках та в стаціонарних умовах цілодобового перебування.

Програма дозволяє створити єдиний інформаційний простір медичної організації з розділенням доступу до даних за рольовим принципом. В програмі передбачається можливість ведення обліку за кількома медичними організаціями в одній інформаційній базі.

Програма дозволяє комплексно автоматизувати різні аспекти діяльності медичної організації, забезпечуючи тим самим ефективне управління сучасною медичною організацією. Завдяки широким можливостям, налаштування системи можна пристосувати до різних бізнес-процесів медичної організації.

Ключові переваги для різних рівнів управління

Для керівників

Керівники підприємства зможуть отримувати різноманітні звіти, які у стислій і зручній формі показують поточний стан справ у закупівлях, споживанні медикаментів та витратних медичних матеріалів в медичній організації.

BAS Медицина. Лікарня. Аналітичний звіт: Закупівлі товарів
BAS Медицина. Лікарня. Аналітичний звіт Закупівлі товарів

Для медичного персоналу

Медичний управлінський персонал (в тому числі лікарі з клініко-експертної роботи і лікарі-фармакологи) зможуть оцінювати структуру закупівель та споживання медикаментів з позицій фармакоекономіки, оцінювати динаміку фінансових витрат на ту чи іншу групу препаратів, робити різні вибірки за фармакологічними ознаками ліків.

BAS Медицина Лікарня. Документ: План лікування
BAS Медицина Лікарня. Документ: План лікування

 

Для менеджерів

Використання спеціалізованого галузевого рішення “BAS Медицина” дозволяє здійснити комплексну автоматизацію складів та відділень медичної організації.
Менеджери служб управління закупівлями товарів зможуть відстежити весь “життєвий цикл” товару, починаючи з моменту планування закупівель і закінчуючи моментом відвантаження товарів постачальниками.

BAS Медицина Лікарня. Документ:Інвентаризація товарів у відділенні
BAS Медицина Лікарня. Документ:Інвентаризація товарів у відділенні

Для матеріально відповідальних осіб

Працівники складу та матеріально відповідальні співробітники відділень зможуть вести детальний оперативний облік товарів на складах, у відділеннях і кабінетах. Забезпечено облік товарно-матеріальних цінностей різного виду (медикаментів, медичних виробів, інших матеріалів), оформлення всіх необхідних документів.

BAS Медицина. Лікарня Документи складського обліку
BAS Медицина. Лікарня Документи складського обліку

 

Програма автоматизує такі напрямки діяльності медичної організації:

 • Управління закупівлями: облік закупівель у розрізі постачальників і договорів з контрагентами, по кожній номенклатурній позиції у кількісному та сумовому вираженні
 • Управління запасами в аптеці: суцільний предметно-кількісний облік руху номенклатури аптечних товарів за серіями, термінами придатності, документам партії (документам надходження в аптеку), облік руху аптечних товарів як у цілому на складах, так і в розрізі місць зберігання всередині складу
 • Ведення формулярних переліків організації та відділень: ведення формулярних переліків організації і формулярних переліків конкретних відділень, які дозволяють обмежити перелік номенклатурних позицій, доступних для формування вимог в аптеку
 • Оформлення повернень: реєстрація повернень постачальникам та актів про розбіжність у кількості та якості під час приймання товару у разі якщо така розбіжність виникла
 • Аналіз ефективності витрат: оцінка ефективності фінансових витрат на закупівлю аптечних товарів з допомогою ABC/VEN-аналізу (VEN-аналіз дозволяє визначити пріоритетні лікарські препарати відповідно до міжнародної практики їх поділу на життєво важливі (Vital або V), необхідні (Еssential або Е) і другорядні (Non-essential або N))
 • Облік за джерелами фінансування: роздільний облік руху аптечних товарів за джерелами фінансування їх закупівель
 • Управління запасами у відділеннях і кабінетах: персоніфікований облік витрат лікарських засобів та медичних виробів при наданні медичних послуг, автоматизація процесів узгодження, затвердження та виконання вимог відділень
 • Управління роздрібними продажами: автоматизація ведення обліку в роздрібному аптечному пункті медичного закладу з використанням торгового обладнання
 • Управління виготовленням медичних препаратів: облік виготовлення та фасування лікарських засобів з лікарських прописів у рецептурно-виробничому відділі
 • Контроль наявності серій, вилучених з обігу: з допомогою відповідної обробки здійснюється пошук забракованих серій в залишках товарів. У разі включення відповідного налаштування програми контроль забраковки відбувається на етапі надходження лікарських засобів
BAS Медицина. Лікарня. Звіт по серіям номенклатури, що забраковані
BAS Медицина. Лікарня. Звіт по серіям номенклатури, що забраковані

 

“BAS Медицина. Лікарня” автоматизує такі види діяльності медичної організації:

 • Облік пацієнтів: введення відомостей про пацієнтів, включно з персональними даними, контактною інформацією, даними медичного страхування та іншою інформацією
 • Ведення електронних медичних карт пацієнта
 • Облік і ведення лікарських дільниць, прикріплення пацієнтів до лікарських дільниць
 • Формування замовлень пацієнта, планування медичних послуг (запис на прийом), формування рахунків на оплату
 • Планування роботи медичної організації: складання графіків роботи медичного персоналу, приміщень та обладнання, планування завантаження медичних робочих місць
 • Отримання оплати за медичні послуги від фізичних осіб: облік готівкових і безготівкових грошових коштів, друк касових чеків
 • Формування змінного завдання медичного персоналу
 • Реєстрація документів: контрольної карти диспансерного спостереження; направлення на госпіталізацію, відновлювальне лікування, обстеження, консультацію; талона амбулаторного пацієнта; медичного свідоцтва про смерть (форма № 106/о); рецептів (форми Ф1, Ф3)
 • Облік обладнання, що використовується для надання медичної послуги
 • Взаємодія з PACS і медичним обладнанням за стандартом DICOM 3
 • Облік виконаних медичних послуг
 • Формування електронних медичних документів, налаштування шаблонів медичних документів і готових фраз для підстановки в документи
 • Формування, друк та облік листків непрацездатності
 • Управління взаєминами з контрагентами: ведення відомостей про контрагентів (про страхові компанії та інші юридичні особи), ведення угод і договорів на надання медичної допомоги
 • Здійснення взаєморозрахунків з юридичними особами (страховими компаніями), формування реєстру рахунків за надану медичну допомогу
 • Керування правилами продажу медичних послуг: встановлення цін і знижок
 • Управління маркетинговими заходами
 • Проведення профоглядів для співробітників підприємств
 • Реєстрація взаємодій з пацієнтами телефоном і електронною поштою для роботи Call-центрів
 • Персональні оповіщення пацієнтів і лікарів через SMS та e-mail
BAS Медицина. Документ: Реєстрація в прийомному відділені
Документ: Реєстрація в прийомному відділені в програмі BAS Медицина. Лікарня

Крім того, прикладне рішення “BAS Медицина” призначене для автоматизації діяльності лікарняних аптек медичних організацій будь-якої форми власності.

BAS Медицина. Лікарня. Звіт: Залишки товарів за термінами придатності
Звіт: Залишки товарів за термінами придатності. BAS Медицина. Лікарня.

Автоматизація обігу медикаментів та витратних медичних матеріалів

Спеціалізоване галузеве рішення враховує особливості бізнес-процесів обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів на складах і у відділеннях (кабінетах) всередині медичної організації.

BAS Медицина. Лікарня. Екранна форма для призначення виконавця ролі бізнес-процесу
Екранна форма для призначення виконавця ролі бізнес-процесу

Програма може використовуватися для будь-яких складів медичної організації (у тому числі господарських), тому що реалізовано універсальний підхід до обліку товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ) різного виду. Разом з цим передбачені спеціалізовані механізми для обліку саме лікарських засобів.

Відомість вибірки витрачених лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку
Відомість вибірки витрачених лікарських засобів, що підлягають предметно-кількісному обліку

Спеціалізовані механізми для обліку лікарських засобів “розуміють” ведення аналітичного обліку і формування звітності у відповідності до приналежності ліків до списків:

 • наркотичні та психотропні речовини (за групами);
 • сильнодіючі й отрути;
 • безрецептурний відпуск

Рішення дозволяє вести аналітичний облік ліків за формальними ознаками:

 • діюча речовина або міжнародне непатентоване найменування;
 • торговельне найменування;
 • лікарська форма та форма випуску;

Завдяки гнучким можливостям налаштування програма здатна виконувати всі функції обліку – від ведення довідників і введення первинних документів до отримання аналітичних звітів, на основі яких керівники різних підрозділів можуть приймати обґрунтовані управлінські рішення.

BAS Медицина. Лікарня. Вказівка типу для екстемпоральної номенклатури
Для лікарських препаратів, що виготовляються всередині медичної організації, в довіднику Види номенклатури встановлюється тип номенклатури Лікарський засіб.

Інтеграція з програмами ведення бухгалтерського обліку

Програма “BAS Медицина” не призначена для ведення повноцінного бухгалтерського обліку і формування всіх необхідних регламентних документів для подання їх у державні податкові органи. Ці завдання вирішуються в інших програмах. У програмі “BAS Медицина” передбачена можливість вивантаження даних на рівні первинних документів та проводок у наступні програми:

Прикладне рішення “BAS Медицина” дозволяє вести облік від імені декількох медичних організацій на будь-якій кількості складів. Медична організація складається з різних підрозділів, працівники яких забезпечують взаємодію організації з пацієнтами, страховими компаніями, засновниками та постачальниками і представляють керівництву необхідні аналітичні звіти про результати своєї діяльності. Підрозділи, що беруть участь в обігу медикаментів і витратних медичних матеріалів (склади, лікувальні відділення, кабінети), здійснюють діяльність з управління матеріальними ресурсами медичної організації. Результати руху матеріальних ресурсів медичної організації передаються в бухгалтерську програму. На основі результатів діяльності з управління матеріальними ресурсами медичної організації в інформаційній базі “BAS Медицина” можна формувати звіти, які надаються державним органам.