BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом. Основна поставка

Ціна: 42 000,00

Немає в наявності

Програмний продукт призначений для автоматизації галузевих процесів управління та обліку на підприємствах громадського харчування, а саме:

 • в мережах підприємств харчування різних форматів та концепцій;
 • в ресторанних холдингах;
 • в кейтерингових компаніях та операторах харчування;
 • в їдальнях та буфетах при підприємствах різного профілю;
 • в цехах з виробництва кондитерських виробів, напівфабрикатів та кулінарії;,
 • на інших підприємствах харчування.

Увага!

 • Модуль “Управління харчовим виробництвом” не є самостійним рішенням і потребує попередньої інтеграції з програмним продуктом “BAS Комплексне управління підприємством” (інструкція з інтеграції включена у поставку продукту).
 • Звертаємо увагу, що Модуль УХВ є захищеним і містить фрагменти коду, які не підлягають зміні користувачем, мають захист від несанкціонованого використання. При цьому реалізований принцип максимальної відкритості коду для забезпечення можливості адаптації продукту під потреби кінцевих користувачів.

“BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” надає допомогу у виконанні багатьох функцій, що виконуються різними співробітниками підприємства громадського харчування – завідувачами виробництва, технологами, комірниками, кухарями, бухгалтерами різних ділянок обліку, бухгалтерами-калькуляторами та забезпечує комплексне управління підприємством громадського харчування.

Модуль може використовуватись спільно з іншими галузевими рішеннями, розробленими на базі типового програмного продукту “BAS Комплексне управління підприємством”, утворюючи єдину комплексну інформаційну систему.

Сфера затосування програми:

 • Сегмент “Їдальня при підприємстві” – облік на власних підприємствах харчування для промислових (і не тільки) об’єктів, основна діяльність яких автоматизується на рішенні “BAS Комплексне управління підприємством, редакція 2.1”. Модуль виступає як опція для автоматизації одного з господарських підрозділів підприємства.
 • Сегмент “Мережеві підприємства харчування” – облік на підприємствах, основною діяльністю яких є громадське харчування (мережеві ресторани, великі кейтерингові компанії, виділені організації корпоративного харчування). У цьому випадку функціонал Модуля використовується для автоматизації основного бізнес-процесу Замовника.
 • Окреме рішення, що включає “BAS Комплексне управління підприємством, редакція 2.1” для середніх та великих підприємств,основною діяльністю яких є громадське харчування.

Переваги рішення

Модуль виступає як додаткова галузева функціональність на базі рішення BAS Комплексне управління підприємством, редакція 2.1″

 • Весь облік ведеться в одній програмі:
  • продукт вбудовується в рішення ВAS Комплексне управління підприємством, з повним збереженням функціональності BAS КУП;
  • створюється єдина інформаційна база КУП з додатковими галузевими можливостями обліку у харчовому виробництві (документами та звітами).
 • Якщо Ваша Інформаційна база BAS КУП не типова, а доопрацьована – це не завадить інтегрувати в неї Модуль Управління харчовим виробництвом

Галузеві підсистеми модуля BAS Управління харчовим виробництвом

Громадське харчування продажі
Робочий стіл "Продажі"
Робочий стіл “Продажі”
Громадське харчування виробництво
Робочий стііл: Виробництво
Робочий стііл: Виробництво

 

Громадське харчування за системою HACCP

Hazard Analysis and Critical Control Point — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок

 

Робочий стіл HACCP
Робочий стіл HACCP

Спеціалізований галузевий функціонал програми

На додаток до типових можливостей “BAS Комплексне управління підприємством” доповнення забезпечує:

 • Ведення номенклатурного довідника, з відображенням всієї необхідної інформації щодо товарів, матеріалів, напівфабрикатів, страв. Передбачена можливість враховувати: додаткові одиниці виміру, сезонні відсотки, взаємозаміни, хіміко-енергетичні характеристики, калорійність та харчову цінність. Використання механізму сезонних коефіцієнтів дозволяє врахувати “плаваючий” відсоток холодної обробки інгредієнта залежно від сезону. Немає необхідності щоразу заводити нову рецептуру.
 • Ведення списку рецептур, складання калькуляцій (технологічних карт) з можливістю обліку попереднього опрацювання “фірмових” страв (або страв, рецептури яких не регламентовані стандартами та розробляються безпосередньо на підприємстві). Підтримуються такі види господарських операцій, як приготування та оброблення. У рецептурі можна задавати такі облікові показники: кількість інгредієнта брутто, відсоток втрат після холодної обробки, кількість інгредієнта нетто, відсоток втрат після гарячої обробки, кількість інгредієнта вихід. Крім того, в рецептурі страви можна максимально докладно описати технологію приготування та вказати різні органолептичні показники (зовнішній вигляд, колір, консистенція, смак, запах).
 • Використання кількох рецептур напівфабрикатів та страв з можливістю вибору потрібної на момент приготування. Для складних рецептур реалізований механізм обліку “страва у страві” з необмеженою кількістю рівнів вкладеності. Багаторівневість рецептур дозволяє врахувати всі, навіть найскладніші, процеси виробництва страв та напівфабрикатів на підприємстві.
 • Ведення списку взаємозамінних продуктів та його автоматичне використання під час списання у виробництво та формування калькуляційних карток. Аналоги значно спрощують процес правильного обліку залишків інгредієнтів. Завжди є можливість за нестачі основного продукту вказати список його замінників. У цьому випадку при оформленні випуску продукції заміна відбудеться автоматично залежно від встановленого режиму використання аналогів, додаткових дій з боку користувачів системи не потрібно.
 • Планування меню з автоматичним формуванням “Замовлення матеріалів у виробництво” з подальшою обробкою потреби типовим механізмом матеріального постачання у “BAS Комплексне управління підприємством” (формування замовлень за потребами тощо).
 • Автоматичне створення галузевим документом “Випуск страв” ланцюжка документів для відображення галузевих операцій громадського харчування у типовому документообігу “BAS Комплексне управління підприємством”.
 • Можливість обміну даними з фронт-офісними системами (відкритий формату обміну даними).
 • Початкові продажі зберігаються у системі у вигляді чеків, які чітко відповідають чеку продажу у касовій системі. Кожен чек може бути створений вручну або завантажений у результаті обміну даними із фронт-офісом. Надалі, залежно від налаштувань системи, чеки продажів можуть бути завантажені до таких цільових документів:
  • Звіт про роздрібні продажі”, в результаті буде відображено лише роздрібну реалізацію випущених раніше (тих, що знаходяться на залишках) страв або напівфабрикатів.
  • “Випуск із роздрібною реалізацією”, в результаті буде проведено списання інгредієнтів згідно з рецептурами, відображено факт випуску страв або напівфабрикатів та враховано їх роздрібну реалізацію.
  • “Випуск страв з переміщенням” та “Звіт про роздрібні продажі”, в результаті буде здійснено списання інгредієнтів згідно з рецептурами та відображено факт випуску страв або напівфабрикатів на точці виробництва, потім готову продукцію буде переміщено на точку продажу та списано в результаті роздрібної реалізації.
  • Необхідна аналітична звітність для оцінки показників діяльності підприємства та прийняття рішень, а також галузева звітність та галузеві друковані форми.
  • Використання підсистеми HACCP (англ. Hazard Analysis and Critical Control Point) — система аналізу ризиків, небезпечних чинників і контролю критичних точок. У модулі реалізовано можливість створення блок-схем технологічного процесу у графічному вигляді, ведення бракеражного журналу, а також зазначення критичних контрольних точок за технологічними операціями, контрольовані за даною точкою операції, а також реєстраційно-облікові документи та граничні значення параметрів за ними.
  • Забезпечення мінімізації змін алгоритмів “BAS Комплексне управління підприємством” за рахунок механізму «підкладних документів», який полягає в тому, що кожен галузевий документ Модуля самостійно не створює бухгалтерських проводок та рухів регістрів обліку, а створює необхідні для відображення в обліку певної операції типові документи.

Робочий стіл “Продажі”

Особливості поставки

До складу програмного продукту 2900003496436 “Add-on to Business Automation Software solution. Food production management module” входять:

 • дистрибутив програми “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом”;
 • опис роботи з Модулем УХВ;
 • електронний купон на пільговий супровід ІТС Галузевий;
 • ПІН-код програмної ліцензії конфігурації на 1 робоче місце;
 • ПІН-код для реєстрації продукту на Порталі ІТС (https://portal.bas-soft.eu/);
 • реєстраційна картка і користувацька угода на використання програмного продукту;
 • інструкція з отримання програмної ліцензії СЛК;
 • інструкція інтеграції Модуля УХВ з типовим рішенням “BAS Комплексне управління підприємством”.

До складу клієнтських ліцензій галузевих конфігурацій на 1, 5, 10,20 і 50
робочих місць входить:

 • ПІН-код програмного захисту відповідної конфігурації на відповідно 1, 5,
  10, 20 або 50 робочих місць;
 • реєстраційна картка і користувацька угода на використання галузевої конфігурації відповідно на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих місцях.

Особливості ліцензування

Розширення кількості автоматизованих робочих місць для продукту “BAS. Модуль Управління харчовим виробництвом” здійснюється придбанням
клієнтських ліцензій на платформу (на 1, 5, 10, 20, 50, 100 і більше робочих місць) і додаткових клієнтських ліцензій на сам модуль “УХВ”  (на 1, 5, 10, 20 або 50 робочих
місць).
Кількість ліцензій на використання конфігурації і платформи визначається виходячи з потреби в максимальній кількості одночасно працюючих користувачів
з конфігурацією на платформі.

Для роботи у варіанті клієнт-сервер необхідно придбати ліцензію на використання сервера платформи.