BAS Комплексне управління підприємством

Ціна: 64 800,00

Продукт “BAS Комплексне управління підприємством” – це комплексне програмне рішення, яке охоплює ключові контури управління і обліку, та допомогає побудувати єдину інформаційну систему  управління різними аспектами діяльності підприємств малого і середнього бізнесу.

Основні підсистеми програми

Управління продажами

У продукті реалізовано документ “Комерційна пропозиція”, який допомогає фіксувати історію перемовин з клієнтами з питань складу і умов продажу.

BAS КУП. Документ "Комерційна пропозиція"
Документ “Комерційна пропозиція”

Передбачено документ “Замовлення”. Функціональність замовлення як “центру управління” використовується всіма наступними діями з його обробки.

Документ "Замовлення покупця" в "BAS КУП"
Документ “Замовлення покупця”

Зокрема, введені статуси замовлення,  що описують етапи проходження замовлення:

  • “не підтверджено”;

BAS Комплексне управління підприємством

 • “до оплати”;
 • “до забезпечення”;
 • “до відвантаження”.

На різних етапах замовлення може виступати в якості розпорядження:

 • на забезпечення;
 • на відвантаження;
 • на оформлення документів.

Контроль виконання розпоряджень ведеться з деталізацією до рядка замовлення.

В підсистемі можна встановити графік оплат по замовленню клієнта, що дозволяє:

 • планувати надходження виторгу по днях;
 • контролювати дотримання клієнтом обумовлених строків оплати;
 • виділяти прострочену дебіторську заборгованість.
Довідник "Графіки оплати" в програмі "BAS Комплексне Управління Підприємством"
Довідник “Графіки оплати”

Є можливість класифікувати прострочену заборгованість по інтервалах глибини прострочки.

Ведеться облік планової і фактичної заборгованості в розрізах:

 • замовлень;
 • строків оплати;
 • документів розрахунків.
Звіт "Заборгованість клієнта" в програмі BAS Комплексне Управління Підприємством для України
Звіт “Заборгованість клієнта”

При цьому робота користувачів істотно спрощена: ручне рознесення платежів, що надійшли, виконується тільки за замовленнями, розподіл за іншими аналітичними розрізами виконується автоматично у фоновому режимі.
Аналогічно продажам реалізована робота із замовленнями постачальникам і ведення взаєморозрахунків з купівель.

Ключові інновації підсистеми:

 • Управління ефективністю процесів продажів і угод з клієнтом.
 • Використання регламентованих процесів продажів, бізнес-процеси управління складними продажами.
 • Розширене управління замовленнями клієнтів, типові та індивідуальні правила продажів, оферти.
 • Воронка продажів.
 • Формування прайс-листів з інформацією про залишки товарів.
 • Роздільний облік по партнерах (управлінський облік) і контрагентах (регламентований облік).
 • Моніторинг та класифікація простроченої заборгованості за набором параметрів.
 • Управління торговими представниками.
 • Автоматичний контроль ліміту заборгованості.
 • Самообслуговування клієнтів.
 • Моніторинг стану процесів продажів.
 • Планування використання автотранспорту.
 • Імовірнісна оцінка прогнозу продажів.
 • Інвентаризація взаєморозрахунків.
 • Розширені інструменти для формування статистичної та аналітичної звітності за станом взаєморозрахунків.

Управління виробництвом

Для задоволення вимог на виробництво в програмі використовуються плани виробництва, що складаються на певні періоди виконання (відповідно до обраного сценарію планування):

 • на рік;
 • на квартал;
 • на місяць;
 • на тиждень і т.п..
План виробництва в програмі "BAS Комплексне Управління Підприємством"
Документ “План виробництва.

Планування напівфабрикатів, що використовуються при випуску продукції, здійснюється з урахуванням загальної виробничої тривалості їх виготовлення.

Звіт "Планова потреба в напівфабрикатах" в програмі BAS Комплексне Управління Підприємством
Звіт “Планова потреба в напівфабрикатах”

За даними планів виробництва формується вимога на забезпечення та купівлю матеріалів.

Підтримується виробничий облік з фіксацією випуску готової продукції, виконання робіт.

BAS КУП. Документ "Випуск продукції"
Документ “Випуск продукції”

Підтримується цільове забезпечення і передача матеріалів у виробництво для випуску продукції під конкретне замовлення клієнта.

Документ "Передача матеріалів у виробництво"
Документ “Передача матеріалів у виробництво”

Виробничий облік ведеться на рівні підрозділів-виконавців і дозволяє оформити багатопередільні безнапівфабрикатні виробничі процеси, сформувати унікальну собівартість окремих партій випуску.

BAS КУП. Віднесення витрат на собівартість продукції
Віднесення витрат на собівартість продукції

Нормативна потреба випусків в матеріальних і трудових ресурсах описується ресурсними специфікаціями.

Дані ресурсних специфікацій використовуються при розрахунку собівартості випущеної продукції, виконаних робіт.

Управління фінансами

У програмі реалізована функціональність заявок на витрачання коштів і контролюється виконання платежів за такими заявками.

BAS КУП. Заявка на витрачання грошових коштів
Заявка на витрачання грошових коштів

Ведеться облік розрахунків з банком за еквайринговими операціями.

BAS КУП. Документ:Еквайрінгова операція
Документ: Еквайрінгова операція

Крім власне реєстрації операцій платежу і повернення за платіжними картками, додано етап реєстрації звітів від банків щодо зарахування платежів, списання повернень, утримання комісії.

BAS КУП. Звіт банку з еквайрінгу
Звіт банку з еквайрінгу

Це дозволяє відстежити кожну операцію від моменту проведення платежу до надходження коштів на банківський рахунок.

Облік фінансових результатів (прибутків, збитків) ведеться в розрізі напрямків діяльності підприємства.

Склад таких напрямків може визначатися дуже гнучко – наприклад, напрямки можуть відповідати:

 • точкам продажів (для роздрібних підприємств);
 • асортименту (для дистриб’юторів);
 • проектам тощо.
BAS КУП. Налаштування Звіту про фінансові результати
Налаштування Звіту про фінансові результати

Підтримується опис довільних правил розподілу собівартості і виторгу від продажів на напрями діяльності, що спираються на аналітику продажів.

BAS КУП. Способи розподілу доходів і витрат за на напрямками діяльності
Способи розподілу доходів і витрат за на напрямками діяльності

Все це дозволяє детально аналізувати ефективність роботи підприємства і розвивати бізнес, оптимізуючи склад напрямків діяльності.

Ключові інновації підсистеми:

 • Гнучкі інструменти для формування платіжних документів на майбутні дати.
 • Аналітична звітність з руху грошових коштів.
 • Маршрути погодження заявок.
 • Гнучкі інструменти для ведення платіжного календаря.
 • Облік кредитів, депозитів і позик.
 • Еквайринг (платіжні карти).
 • Інвентаризація кас та банківських рахунків.

Бюджетування

У програмі використовується інтуїтивно зрозуміле налаштування структури бюджетів завдяки використанню “табличної моделі бюджетування”.

Бюджет Доходів та витрат
Приклад бюджетного звіту Доходів та витрат

Різноманітні засоби автоматичного розрахунку статей  бюджетування дозволяють здійснювати розшифровку до вихідних даних розрахунків.

Статті бюжетування

Статті бюжетуванняПри цьому для кожної статті бюджету використовуються до 6 довільних аналітик.

BAS КУП. Стаття бюджету та налаштування джерела даних для неї.
Налаштування джерела даних для статті бюджетування

Відображення та редагування примірників бюджету можливе цілком в одній формі. В системі зберігається історія змін значень бюджетних статей.
Розрахунок планових показників здійснюється у формі редагування бюджету і допускає використання розрахунків за формулою для кожного показника одночасно від декількох джерел даних.
Опція версіонування для примірників бюджетів дозволяє виконувати: порівняння версій, згортку, видалення, а також відкат до версії.
Дані можливості дозволяють істотним чином оптимізувати процес впровадження (коригування) обраних бюджетних моделей.

Ключові інновації підсистеми:

 • Моделювання сценаріїв.
 • Настроювані види бюджетів і розширена аналітика.
 • Табличні форми введення і коригування.
 • Підтримка декількох валют.
 • Розширений фінансовий аналіз.
 • Економічний прогноз.
 • Аналіз досягнення планових показників.

Регламентований облік

Програма надає користувачам весь необхідний інструментарій для автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, включно із підготовкою обов’язкової (регламентованої) звітності в організації. Бухгалтерський та податковий облік ведеться згідно чинному законодавству України.

Робочий стіл регламентного обліку
Робочий стіл регламентного обліку

Облік оподатковуваного прибутку, ПДВ та Єдиного податку реалізовано згідно норм Податкового кодексу України.

До складу конфігурації включений план рахунків бухгалтерського обліку, відповідний Наказу Міністра фінансів України “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку та інструкції з його застосування” №291 від 30 листопада 1999 року.

Склад рахунків, організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку та відображення даних у звітності. При необхідності користувачі можуть самостійно створювати додаткові субрахунки і розрізи аналітичного обліку.

В програмі міститься комплект стандартної звітності, яка дозволяє аналізувати дані по залишках, оборотах рахунків і по проводках в різних розрізах.

При формуванні звітів є можливість налаштувати групування, відбір і сортування інформації, що виводиться в звіт, виходячи зі специфіки діяльності організації і виконуваних користувачем функцій.

В поставку входять обов’язкові (регламентовані) звіти, що призначені для подання власникам організації та контролюючим державним органам: форми фінансової звітності, податкові декларації.

Форма «Регламентована звітність»
Форма «Регламентована звітність»

Регламентовані звіти, для яких така можливість передбачена нормативними документами, можуть бути вивантажені в електронному вигляді.

Ключові інновації підсистеми:

 • Оперативний контроль формування проводок для довільного документа.
 • Налаштування правил відображення господарських операцій для груп фінансового обліку.
 • Облік фактів господарської діяльності відкладеним проведенням з контролем актуальності відображення.
 • Контроль повноти та правильності реєстрації вхідних податкових документів з точністю до ставки ПДВ і податкового призначення придбання.
 • Автоматичне формування вихідних податкових накладних та додатків до них виходячи з номенклатурного складу документів відвантаження.

Управління взаємовідносинами з клієнтами

У продукті реалізовано управління процесами продажів: визначення етапів процесів, контроль виконання процесів, аналіз. Для цього використовується механізм бізнес-процесів, який автоматично відстежує маршрути процесів і формує завдання виконавцям.

Етапи процесів продажу в BAS КУП
Етапи процесів продажу

Крім цього, передбачається спрощений режим управління процесом продажу з “ручним” переміщенням по етапах.

Допускаються різні види процесів з різним складом етапів. Для них підтримується зберігання допоміжних документів – регламентів, інструкцій, шаблонів документів тощо, необхідних при відпрацюванні процесу.

Програма накоплює статистичні данні про процеси що виконуються, дозволяє розраховувати ймовірність доведення наявного потенціалу продажів до успішного результату (“воронка продажів”) і виконувати аналіз “вузьких місць” процесів.

Всі продажі (“угоди”), що стартували, фіксуються в програмі. Вони об’єднують в єдине ціле всю інформацію, накопичену в системі в ході підготовки і виконання продажу – електронну пошту, відомості про дзвінки, зустрічі, оформлені замовлення, рахунки, накладні, додаткові файли тощо. Це допомагає максимально зручно організувати роботу менеджерів з продажу.

BAS КУП/ Журнал "Угоди з клієнтами"
Угоди з клієнтами

Система дозволяє реєструвати і аналізувати оточення угоди:

 • конкурентів;
 • субпідрядників;
 • впливових осіб, їх зв’язки.

На підставі статистики угод система дозволяє оцінити ймовірність її успішного здійснення. Таким чином, система автоматизує і підтримує не тільки стадію продажу, але і підготовку продажів.

Крім цього, система дозволяє аналізувати угоди, що не відбулися. Це важливо для вдосконалення роботи відділу продажів.
В програмі розділяються  списки контрагентів у розумінні регламентованого обліку (юридичних і фізичних осіб) та об’єктів бізнес-взаємодій (клієнтів, постачальників, конкурентів тощо). Це дозволяє вести облік продажів і історії відносин не тільки по “формальних”, юридичних контрагентах, але й по компаніях-групах юридичних осіб, окремо працюючих підрозділах контрагентів, і т. д.

Досьє партнера (клієнта). В програмі BAS КУП.
Досьє партнера (клієнта)

Программа підтримує ведення інформації про контактних осіб компаній-партнерів, про зв’язки між партнерами.

Ключові інновації підсистеми:

 • Досьє клієнта, партнера.
 • Формування стратегії відносин з партнерами.
 • Бізнес-процеси організації взаємодії з клієнтами.
 • Моніторинг виконання угод.
 • Картки лояльності, аналіз лояльності клієнтів.
 • Претензійна робота.
 • Порівняльний аналіз показників роботи менеджерів.
 • BCG-аналіз.

Управління складом і запасами

Для управління складом може бути застосована схема ордерного складського обліку. Схема ордерного складу може включатися окремо для операцій відвантаження і операцій надходження .

Складські ордери виписуються строго на підставі документів, розпоряджень, в якості яких можуть виступати замовлення або накладні.

Складський прибутковий ордер
Складський прибутковий ордер

Ведеться облік отриманих але невиконаних розпоряджень; технологія роботи складу може будуватися цілком “від електронних розпоряджень”.

Передбачається адресне зберігання товарів, коли облік залишків товарів здійснюється у розрізі “місць зберігання” (комірок, полиць, стелажів), і упаковок товару.

Документ Відбір (розміщення) товарів
Документ Відбір (розміщення) товарів

В програмі є можливість управляти:

 • розкладкою товару по місцях зберігання при надходженні;
 • збиранням з місць зберігання при відвантаженні;
 • переміщенням і розукомплектацією товару.

Алгоритми, що закладені в програму, автоматично підбирають оптимальні місця зберігання при розміщенні і збиранні, стежать за відсутністю колізій при великій інтенсивності складських операцій.

Підсистема дозволяє створювати різні робочі зони для оптимального доступу до складських комірок і визначати порядок обходу складських комірок, наприклад, робочі зони для роботи автонавантажувача і для ручного відбору товарів співробітником складу.

При відборі товарів можна задати різні стратегії відбору для оптимізації розміщення товарів в комірках. Наприклад, при відборі товарів звільняти в першу чергу ті комірки, де товар зберігається в мінімально достатньому обсязі. Це дозволить звільнити комірки для розміщення товарів, що щойно надійшли.

Механізм випереджувального підживлення комірок адресного складу (приміщення) дозволяє підвищити швидкість відбору при відвантаженні товарів зі складу.

Адресне зберігання товарів можна використовувати опціонально.

BAS КУП. Генерація топології складу
Робоче місце призначене для генерації списку складських комірок

Крім нього в програмі підтримується довідкова прив’язка місць зберігання товару.
Реалізований багатокроковий процес інвентаризації товару, що включає формування наказів на інвентаризацію, видачу розпоряджень на перерахування залишків в місцях зберігання, роздільне відображення надлишків і недостач в оперативному і фінансовому обліку.

BAS КУП. Документ "Перерахунок товарів"
Документ “Перерахунок товарів” (Інвентаризація)

Прикладне рішення дозволяє автоматизувати процес доставки товарів клієнтам, а також процес доставки товарів при переміщенні товарів між складськими приміщеннями. Доставка товарів може здійснюватися безпосередньо за адресами клієнтів (складського приміщення) або з допомогою транспортної компанії (перевізника).

Доставка товарів в BAS КУП
Робоче місце управління доставкою товарів клієнтам

Завдання на перевезення формуються з урахуванням зони доставки, порядку об’їзду адрес доставки, а також вантажопідйомності транспортного засобу.

Ключові інновації підсистеми:

 • Складна ієрархічна структура складів.
 • Управління адресним складом.
 • Відокремлений облік за замовленнями – резервування потреб.
 • Облік багатооборотної тари.
 • Управління інвентаризацією товарів.
 • Статистичний аналіз запасів, зберігання результатів ABC/XYZ аналізу.
 • Розрахунок прогнозованого попиту.
 • Товари на складах за строками придатності.
 • Управління доставкою.
 • Товарний календар.

Управління персоналом і розрахунок заробітної плати

Підсистема призначена для організації роботи служб компанії, зайнятих управлінням людськими ресурсами, комплексної автоматизації процесів, що забезпечують підтримку кадрової політики підприємства з урахуванням всіх вимог чинного законодавства.

Штатний розклад в програмі BAS КУП
Штатний розклад

Для вирішення завдань в даній області користувачам надаються наступні можливості:

 • робота з персональними даними співробітників;
 • облік руху кадрів і зайнятості персоналу організацій, включаючи отримання уніфікованих звітних форм і внутрішньої аналітичної звітності;
 • організація роботи зі штатним розкладом;
 • робота з договорами підряду;
 • облік відпрацьованого часу із застосуванням різних облікових методів;
 • розрахунок заробітної плати персоналу з використанням різних систем оплати праці: погодинної (у тому числі тарифної), відрядної та їх різновидів;
 • використання показників ефективності діяльності організації і безпосередньо конкретного співробітника при розрахунку винагород за працю;
 • розрахунок утримань із заробітної плати, в тому числі за виконавчими документами;
 • нарахування інших доходів, не пов’язаних з оплатою праці та доходів у натуральній формі;
 • проведення взаєморозрахунків з персоналом у готівковій та безготівковій формі, управління заборгованістю по співробітниках;
 • аналіз нарахованої заробітної плати з використанням внутрішньої аналітичної звітності;
 • отримання уніфікованих звітних форм;
 • обчислення регламентованих законодавством податків та відрахувань до фонду оплати праці;
 • формування регламентованої звітності із заробітної плати, як зведеної, так і персоніфікованої.
BAS КУП Робочий стіл кадрового обліку
Робочий стіл кадрового обліку

Ключові інновації підсистеми:

 • Аналіз ефективності управління персоналом.
 • Розрахунок зарплати за даними виробітку співробітників.
 • Комплекс розрахунків з персоналом.
 • Гнучкі можливості відображення зарплати у фінансовому та регламентованому обліку.
 • Можливість введення необмеженої кількості показників, довільні формули.
 • Аналіз фонду оплати праці.
 • Розрахунок і нарахування резерву відпусток.
 • Розвиток можливостей регламентованого розрахунку зарплати.

Управління закупівлями

Продукт забезпечує менеджерів, відповідальних за постачання, інформацією, необхідною для своєчасного ухвалення рішень про поповнення запасів ТМЦ, для зниження витрат на купівлі і чіткої організації взаємодії з постачальниками.

BAS КУП Виконання заказа постачальнику
Звіт про стан виконання заказа постачальнику

Функціонал підсистеми включає:

 • оперативне планування купівель на підставі планів продажів, планів виробництва і невиконаних замовлень покупців;
 • оформлення замовлень постачальникам і контроль їх виконання;
 • реєстрація та аналіз виконання додаткових умов за договорами з фіксованими номенклатурними позиціями, обсягами і строками поставок;
 • підтримка різних схем приймання товарів від постачальників, у тому числі приймання на комісію;
 • оформлення невідфактурованих поставок з використанням складських ордерів;
 • аналіз потреб складу і виробництва в товарах, готовій продукції і матеріалах;
 • наскрізний аналіз і встановлення взаємозв’язків між замовленнями клієнтів і замовленнями постачальникам;
 • аналіз наслідків, до яких може привести невиконання замовлень постачальниками (до зриву якого клієнтського замовлення може привести недопоставка товарів або матеріалів);
 • планування купівель з урахуванням прогнозованого рівня складських запасів і зарезервованих ТМЦ на складах;
 • підбір оптимальних постачальників товару за їх надійністю, історією поставок, критеріями терміновості виконання замовлень, пропонованими умовам доставки, територіальним або іншими довільними ознаками і автоматичне формування замовлень для них;
 • складання графіків поставок і графіків платежів.
BAS КУП. Оферта постачальника (Умови закупівель)
Оферта постачальника (Умови закупівель)

Ключові інновації підсистеми:

 • Управління купівельною діяльністю.
 • Бізнес-процеси складних купівель.
 • Контроль умов поставок.
 • Розширений аналіз і вибір постачальників за цінами і умовами.
 • Формування повної вартості придбання ТМЦ.
 • Контроль і аналіз забезпечення потреб в номенклатурі.

Моніторинг та аналіз показників діяльності підприємства

У продукті реалізовані можливості для побудови ієрархічної моделі цілей і цільових показників, включені інструменти для їх моніторингу.
Основні інновації рішення:

 • Побудова ієрархічної моделі цілей і цільових показників.
 • Створення різних варіантів показників з можливістю порівняння.
 • Моніторинг цільових показників з розшифровками вихідних даних.
 • Розширений аналіз фінансових результатів за напрямками діяльності.
 • Різноманіття графічних форм аналітичних звітів.

Управління витратами і розрахунок собівартості

Продукт дозволяє організувати контроль матеріальних потоків і споживання ресурсів, що забезпечують виробничу, управлінську і комерційну діяльність підприємства. Облік витрат і розрахунок собівартості продукції виконується на основі даних оперативного обліку.

Класифікація можливих до застосування ресурсів:

 • товари (матеріальні ресурси в кількісно-вартісній оцінці);
 • роботи (послуги з можливістю кількісного розподілу);
 • послуги (послуги виключно у вартісному вираженні).

Продукт підтримує роздільний облік витрат за видами податкової діяльності.

Підсистема управління витратами забезпечує:

 • облік фактичних витрат підприємства за видами діяльності в необхідних розрізах в натуральному і вартісному вимірі;
 • оперативний кількісний облік ресурсів у незавершеному виробництві;
 • облік фактичних залишків незавершеного виробництва на кінець звітного періоду в необхідних розрізах;
 • різні способи розподілу витрат на собівартість продукції та виконуваних робіт, на виробничі витрати, напрямки діяльності, на витрати майбутніх періодів;
 • розрахунок фактичної собівартості випуску за період;
 • надання даних про структуру собівартості випуску.

Розрахована собівартість може бути деталізована до обсягу вхідних витрат незалежно від кількості переділів виробничого процесу. Даний аналіз істотно підвищує наочність і контроль обґрунтованості виконаного розрахунку собівартості.

Основні інновації рішення:

 • Роздільний облік витрат за видами діяльності.
 • Відокремлений облік собівартості за замовленнями.
 • Розподіл витрат за напрямами діяльності.
 • Надання даних про структуру собівартості випуску до первинних витрат.
 • Покращений майстер закриття місяця.

Технологічні переваги

Программа “BAS Комплексне управління підприємством” розроблена на новітній технологічній платформі Business Automation Framework, яка дозволяє:

 • забезпечити високу надійність, продуктивність і масштабованість системи;
 • організувати роботу з системою через Інтернет, в режимі тонкого клієнта або веб-клієнта (через звичайний інтернет-браузер), в т. ч. в “хмарному” режимі;
 • налаштовувати інтерфейс для конкретного користувача або групи користувачів, з урахуванням ролі користувача, його прав доступу та індивідуальних налаштувань.

Механізм функціональних опцій, що реалізований у системі “BAS Комплексне управління підприємством”, дозволяє “вмикати” або “вимикати” різні функціональні частини прикладного рішення без програмування (зміни продукту).