BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях. Основна поставка

Ціна: 8 400,00

Програма “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” (Business automation software for Accounting in ACMB and management companies) призначається для автоматизації управління і обліку на підприємстві житлово-комунальної сфери будь-якої організаційної форми. Дозволяє організувати єдину інформаційну систему для управління різними аспектами його діяльності.

Для збільшення кількості користувачів, які одночасно працюють з програмою, також необхідні додаткові ліцензії на технологічну програмну платформу, а саме:

Основні можливості програми

Програма “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” призначена для ведення виключно управлінського обліку. Для задач ведення бухгалтерського та податкового обліку необхідно придбати програму “BAS Бухгалтерія”. Саме для спільного використання з цією програмою в прикладному рішенні “BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях” реалізовано обмін даними на рівні документів.

Управлінський облік ведеться на підставі даними, що зафіксовані в документах. Інформація про фактичне здійснення операцій вводиться один раз і використовується надалі в різних розділах управлінського обліку при формуванні необхідної звітності.

Система надає користувачам можливість реєстрації та формування первинних документів господарської діяльності підприємства: фінансових, складських тощо.

Електронні аналоги паперових документів дозволяють в зрозумілій формі реєструвати господарські операції в системі.

Аналітичні звіти, наявні в прикладному рішенні, дозволяють користувачам отримувати інформацію за всіма розрізами обліку.

Користувач може самостійно задавати (налаштовувати) рівень деталізації і критерії відбору даних в звітах відповідно до специфіки завдань, що вирішуються, а також формувати власні варіанти налаштування звітів.

До ключових функціональних можливостей програми можна віднести :

 • Автоматизація розрахунку вартості наданих споживачам послуг згідно діючих тарифів, норм та умов;
 • Коригування вартості наданої послуги у випадку наявності пільг або субсидій;
 • Реєстрація сум взаєморозрахунків із споживачами з урахуванням пільг і субсидій;
 • Визначення сум грошових коштів, що підлягають відшкодуванню   державними структурами за надання пільг і субсидій;
 • Облік сум взаєморозрахунків  із державними структурами, компенсуючими витрати пов’язанні із наданням пільг і субсидій;
 • Формування друкованих форм квитанцій на оплату наданих послуг;
 • Облік грошових коштів отриманих від споживачів;
 • Облік  грошових коштів отриманих від державних структур, як компенсація за витрати пов’язанні із наданням пільг і субсидій;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг;
 • Аналіз стану взаєморозрахунків з відповідальними державними структурами.

Швидкий початок роботи

Для швидкого початку роботи з прикладним рішенням призначена спеціальна обробка, яка складається з десяти розділів. Номери підрозділів визначають послідовність роботи з ними: завершивши роботу в першому розділі, слід переходити до другого тощо.

Обробка містить такі розділи:

 • Параметри обліку
 • Інформація про організацію
 • Будівлі
 • Об’єкти особових рахунків
 • Послуги
 • Пільги
 • Тарифи
 • Список фізичних осіб
 • Особові рахунки
 • Введення початкових залишків

Особові рахунки

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку будь-яких операцій, пов’язаних з особовими рахунками.

Особовий рахунок в прикладному рішенні – це зведення даних, що містить інформацію, що необхідна для розрахунку вартості ЖКП, які надаються власникам особового рахунку керуючої організацією.

Для кожного особового рахунку встановлюються такі характеристики:

 • Об’єкт особового рахунку: квартира, частина квартири, офіс, паркінг тощо
 • Характеристики об’єкту особового рахунку: загальна, додаткова, житлова, опалювана площа
 • Відповідальний власник: особа, на яку оформлений особовий рахунок
 • Кількість осіб, що мешкають і зареєстрованих, на території об’єкту особового рахунку
 • Список послуг, що надаються керуючою організацією, власникові особового рахунку (і членам його сім’ї)
 • Спосіб визначення об’єму споживання для кожної послуги: за нормами або за приладами обліку
 • Паспортний стіл з уточнюючою інформацією за кожним споживачем послуг, з часткою власності та за ступенем спорідненості
 • Прилади обліку для визначення об’ємів споживання послуг
 • Уточнювальна інформація для визначення об’ємів споживання послуг з норм
 • Тарифи на послуги, що надаються
 • Пільги, що надаються відповідальному власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї
 • Регіональні субсидії, що надаються власникові особового рахунку і членам його сім’ї

Прилади обліку

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує підтримку наступних операцій, пов’язаних з приладами обліку:

 • Ведення списку приладів обліку
 • Реєстрація технічних характеристик приладів обліку
 • Закріплення приладів за особовими рахунками зі вказівкою початкових свідчень
 • Відключення приладів обліку
 • Щомісячна реєстрація показань приладів обліку
 • Реєстрація демонтажу приладів для перевірки
 • Реєстрація монтажу приладів після перевірки

Нарахування та взаєморозрахунки

В цьому розділі проводиться розрахунок і коригування вартості ЖКП, наданих споживачам впродовж місяця, виписка квитанцій на оплату цих послуг, облік отримання грошових коштів за надані послуги і аналіз стану взаєморозрахунків із споживачами послуг, постачальниками і фондами.

У розділі здійснюються такі операції:

 • щомісячні нарахування за особовими рахунками;
 • перерахунок за особовими рахунками за попередні місяці;
 • виконання разових нарахувань за особовими рахунками;
 • виконання розподілу додаткових нарахувань;
 • нарахування пені за особовими рахунками.

У розділі також можна реєструвати рух грошових коштів:

 • надходження безготівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків і фондів;
 • оплату готівковими грошовими коштами постачальникам;
 • надходження готівкових грошових коштів від відповідальних власників особових рахунків.

Запаси

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизує такі бізнес-процеси із запасами:

 • кількісний облік запасів на різних складах підприємства;
 • купівля послуг ЖКГ у постачальників;
 • купівля інших послуг у постачальників.

Під запасами мається на увазі витратні матеріали, запасні частини і інструменти, які використовуються при усуненні несправностей на технічному обладнанні споживачів послуг і при проведенні планових ремонтів житлових комплексів.

Аварійно-диспетчерська служба

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» забезпечує облік взаємодії між споживачами послуг і керуючою організацією:

 • Проведення планових ремонтів об’єктів житлового і нежитлового фонду
 • Усунення аварійних ситуацій на технічному обладнанні споживачів.

Передбачені можливості щодо виконання ремонтних робіт та усуненню несправностей за конкретним особовим рахунком або за будівлею в цілому.

У розділі Аварійно-диспетчерська служба виконується:

 • Реєстрація заявки споживача послуг
 • Уточнення потреб заявника
 • Визначення фахівців, які виконуватимуть роботи
 • Узгодження з фахівцями потреби в запасах, необхідних для виконання робіт
 • Визначення наявності потрібних запасів і звернення до служби постачання із заявою про необхідність їх закупівлі
 • Постановка завдання виконавцям на виконання робіт
 • Реєстрація підтвердження виконавця про виконану роботу і використані запаси
 • Реєстрація підтвердження від заявника інформації: про використані матеріали, про час, витрачений фахівцями, а також його оцінка якості виконаних робіт
 • Оформлення документів для служби нарахувань і взаєморозрахунків, що відображають вартість виконаних робіт і витрачених матеріалів у відпускних цінах
 • Аналіз стану заявок.

Паспортний стіл

Розділ призначений для створення робочого середовища фахівця, що виконує функції працівника паспортного столу.

Розділ є автономним: інформація, що накопичується в розділі, ніяк не використовується в інших розділах обліку.

У програмі автоматизовані наступні операції:

 • Ведення списку фізичних осіб, що потребують реєстрації
 • Первинна реєстрація відповідального власника особового рахунку. Оформлення і друк облікової форми А1 відповідального власника особового рахунку
 • Первинна реєстрація членів сім’ї власника особового рахунку. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Внесення даних про зміни форми А1. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку
 • Зняття з реєстрації фізичних осіб. Друк зміненої облікової форми А1 власника особового рахунку

Голосування споживачів послуг

В «BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» автоматизована підготовка і проведення загальних зборів власників, підрахунок результатів голосувань, зберігання історії зборів і голосувань.

Процес організації зборів голосування складається з наступних етапів:

 • Визначення правил, при дотриманні яких результати голосування набувають законної сили
 • Підготовка до проведення голосування
 • Реєстрація факту проведення зборів
 • Аналіз результатів голосування

У системі підготовка до проведення голосування полягає у формуванні списку питань, що виносяться на голосування. Питання, що виноситься на голосування, може бути організаційним і не мати матеріальної вартості. Для кожного питання, окрім найменування, призначається його розширений опис, який може включати будь-яку інформацію, наприклад, термін виконання, склад платників, терміни оплати, вартість тощо.

Результатом підготовки до проведення зборів є:

 • Друкована форма оголошення, причому з кожного питання, виноситься на голосування, створюється окрема форма. У формі вказується питання, час і місце голосування, склад учасників
 • Друкована форма протоколу голосування, в який заноситься інформація про результати поіменного голосування
 • Друкована форма іменного бюлетеня для голосування

Управління взаємодіями

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір функцій для управління взаємодіями.

У розділі розміщені основні налаштування для таких інструментів:

 • Telegram бот
 • Сайт ЖКГ
 • SMS повідомлення

Налаштування Telegram бота виконується в декілька етапів:

 • Налаштування зв’язку з «Telegram»
 • Створення нового користувача
 • Управління користувачами Telegram
 • Налагодження клавіатур Telegram

Telegram бот використовується для зв’язку з відповідальними власниками особових рахунків. Відповідальні власники матимуть змогу переглядати інформації по заборгованості, показань приладів обліку та отримувані повідомлень по внесенню оплати по особовим рахункам.

Налаштування та адміністрування

«BAS Облік в ОСББ та керуючих компаніях» надає набір сервісних функцій, пов’язаних з роботою програмного продукту.

У розділі встановлюються основні налаштування системи.

Крім того, в розділі підтримується:

 • Реєстрація користувачів, призначення їм ролей і прав
 • Аналіз роботи користувачів з використанням журналу реєстрації
 • Перегляд списку активних користувачів
 • Обмін даними
 • Повнотекстовий пошук об’єктів
 • Видалення помічених об’єктів
 • Встановлення дат заборони зміни даних
 • Резервне копіювання інформаційної бази
 • Оновлення програми
 • Відновлення інформаційної бази.