BAS Бухгалтерія. Базова версія

Ціна: 4 200,00

“BAS Бухгалтерія. Базова версія” – програмний продукт який доречно застосовувати на підприємствах малого бізнесу для  професійного вирішення наступних облікових задач:

 • ведення податкового і бухгалтерського обліку;
 • формування та реєстрація податкових документів;
 • формування та здача обов’язкової регламентованої звітності.

Програма “BAS Бухгалтерії Базова” має ряд обмежень у порівнянні з “BAS Бухгалтерії ПРОФ” (див. нижче).

Програмний продукт «BAS Бухгалтерія» складається із двох програмних компонент:

 • програмної технологічної платформи «BAF»;
 • прикладного рішення (конфігурації) «BAS Бухгалтерія».

Всі тонкощі та алгоритми ведення бухгалтерського і податкового обліку налаштовані безпосередньо в прикладному рішенні «BAS Бухгалтерія».

Зміст

Призначення програми

Програма «BAS Бухгалтерія» призначається:

 • для автоматизації ведення бухгалтерського обліку;
 • для автоматизації ведення податкового обліку;
 • для автоматизації процесу підготовки обов’язкової (регламентованої) звітності.

Сфера застосування програми

«BAS Бухгалтерія» може бути використана на підприємствах, які здійснюють усі види бізнесової діяльності, а саме:

 • гуртову торгівлю;
 • роздрібну торгівлю;
 • комісійну торгівлю (із субкомісією включно);
 • надання послуг;
 • виробництво та інше.

Програма «BAS Бухгалтерія» значно полегшує виконання ключових завдань, які стоять перед бухгалтерією підприємства у випадку, коли бухгалтерія відповідає за весь облік на підприємстві. Наприклад такі задачі, як: облік продажів, виписка первинних документів, та інше. Також це програмне рішення можна використовувати виключно для ведення бухгалтерського та податкового обліку. А задачі автоматизації роботи інших служб, наприклад відділу продажів, вирішують спеціалізовані конфігурації або інші системи.

План рахунків

Облік в програмі «BAS Бухгалтерія» ведеться на основі плану рахунків бухгалтерського обліку, який відповідає Наказу Міністерства Фінансів України «Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку і Інструкції про його використання» від 30 листопада 1999р. №291.
Відповідно склад рахунків, та організація аналітичного, валютного, кількісного обліку на рахунках відповідають вимогам законодавства.

План рахунків в BAS Бухгалтерія
План рахунків в програмі “BAS Бухгалтерія”

Існує опція самостійного створення додаткових субрахунків і розрізів аналітичного обліку (якщо є така потреба).

Ключові функціональні можливості “BAS Бухгалтерії”

Ведення обліку діяльності групи компаній

Програма “BAS Бухгалтерія” дозволяє автоматизувати ведення бухгалтерського та податкового обліку господарської діяльності декількох юр.осіб.

Облік групи компаній в BAS Бухгалтерія
Облік групи компаній в BAS Бухгалтерія

В програмі передбачено дві методики ведення обліку групи організацій:

 • Облік для кожної організації ведеться в окремій інформаційній базі.
 • Облік кількох організацій (в т.ч. фізичних осіб – підприємців ) ведеться у загальній інформаційній базі. Такий варіант стане в нагоді, якщо господарська діяльність організацій тісно пов’язана між собою: можна використовувати загальні списки номенклатури, контрагентів, персоналу, складів тощо, при цьому обов’язкова звітність формується окремо.

Cхеми оподаткування, що підтримуються в програмі

Програма “BAS Бухгалтерія” підтримує такі схеми оподаткування:

 • єдиний податок для суб’єктів підприємницької діяльності-фізичних осіб;
 • єдиний податок без податку на додану вартість;
 • єдиний податок і податок на додану вартість;
 • податок на прибуток без податку на додану вартість;
 • податок на прибуток і податок на додану вартість.
Схеми оподаткування в програмі "BAS Бухгалтерія"
Схеми оподаткування в пограмі “BAS Бухгалтерія”

Облік “Єдиного податку”

В програмі “BAS Бухгалтерія” можна реєструвати доходи і витрати (при потребі), як фізичних так і юридичних осіб – платників єдиного податку. Облікові документи: “Декларації платників Єдиного податку – юридичних та фізичних осіб” та “Книга обліку доходів (доходів і витрат) для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності”, формуються в програмі автоматично.

Податкова декларація платника Єдиного податку юридичної особи
Податкова декларація платника Єдиного податку юридичної особи

Облік податку на прибуток

Податковий облік ведеться у відповідності до розділу 3 ПКУ. Крім бухгалтерського обліку доходів і витрат, в програмі ведеться облік різниць, що коригують фінансовий результат. Для нарахування різниць, що пов’язані з амортизацією необоротних активів (ст. 138 ПКУ), ведеться паралельний облік ОЗ і НМА для бухгалтерського і податкового обліку.

Декларація з податку на прибуток
Декларація з податку на прибуток

“Декларація з податку на прибуток” формується в програмі автоматично, за даними податкового обліку.

Облік ПДВ

В програмі “BAS Бухгалтерія” є можливість формувати і реєструвати всі необхідні податкові документи: податкові накладні та додатки до них. Передбачено дві методики розрахунку податкової бази (“першої події”) з ПДВ: оперативний розрахунок при проведенні документів і відкладене визначення податкових зобов’язань/кредиту в кінці періоду.

Декларація з ПДВ в "BAS Бухгалтерія"
Декларація з ПДВ в “BAS Бухгалтерія”

З метою контролю коректності податкового кредиту, який показаний при надходженні, здійснюється облік запасів в розрізі податкових призначень їх придбання.

Облік банківських та касових операцій

В програмі “BAS Бухгалтерія” реалізовано облік руху готівкових та безготівкових коштів і валютних операцій. Підтримується введення і друк фінансових документів:

 • платіжних доручень;
 • прибуткових та видаткових касових ордерів.

Приходний касовий ордер в "BAS Бухгалтерія"
Прибутковий касовий ордер в “BAS Бухгалтерія”
Журнал банківських виписок в "BAS Бухгалтерія"
Журнал банківських виписок в “BAS Бухгалтерія”

В програмі автоматизовані наступні операції:

 • внесення готівки на банківський рахунок й отримання готівки за грошовим чеком;
 • розрахунки з постачальниками, покупцями та підзвітними особами;
 • перерахування податків і внесків із заробітної плати;
 • придбання і продаж іноземної валюти;
 • виплати (перерахування) заробітної плати.

При відображенні операцій суми платежів автоматично розбиваються на аванс і оплату. На підставі касових документів формується касова книга встановленого зразка.

Облік розрахунків з контрагентами

Облік розрахунків з постачальниками і покупцями ведеться як в національній, так і іноземній валюті. Курсові різниці по кожній операції розраховуються автоматично.

Рахунок на оплату в програмі
Рахунок на оплату в програмі

Розрахунки з контрагентами можна вести за договором в цілому або із вказівкою конкретних документів розрахунків. Спосіб ведення розрахунків визначається окремо для кожного договору.

Картка контрагента в програмі "BAS Бухгалтерія"
Картка контрагента в програмі “BAS Бухгалтерія”

Облік торгівельних операцій

Автоматизовано облік операцій надходження та реалізації товарів і послуг. При оформленні продажу товарів формуються рахунки на оплату, оформлюються накладні та податкові накладні. Для операцій гуртових продажів передбачено ведення обліку у розрізі договорів з покупцями і постачальниками. Для роздрібної торгівлі підтримується як оперативне відображення роздрібної реалізації, так і відображення продажів за результатами інвентаризації. Товари в роздрібі можуть враховуватися за цінами покупки або продажу.

Звіт про роздрібні продажі
Звіт про роздрібні продажі

При реалізації підакцизних товарів нараховується акцизний податок. Також автоматизовано процес відображення в обліку повернень товарів від покупця і повернень товарів постачальнику.

Журнал "Реалізація товарів та послуг"
Журнал “Реалізація товарів та послуг”

В програмі “BAS Бухгалтерія” передбачено використання декількох різних типів цін, наприклад: “гуртова”, “дрібногуртова”, “роздрібна”, “закупівельна” та інші.

Типи цін в програмі
Типи цін в програмі

Така класифікація цін суттєво спрощує для користувача відображення операцій надходження і реалізації в програмі.

Складський облік

Облік ТМЦ на складах можна вести у кількісному або у кількісно-сумовому вираженні. В першому випадку оцінка товарів і матеріалів для цілей бухгалтерського обліку не залежить від того, з якого складу вони отримані. Можна відключити складський облік, якщо у ньому немає потреби. В програмі “BAS Бухгалтерія” фіксуються дані про результати інвентаризації. Ці данні можуть автоматично звіряються з даними обліку. Таким чином, на підставі інвентаризації можуть бути виявлені надлишки і списані недостачі.

Інвентаризація товарів на складі
Інвентаризація товарів на складі

За кожним складом може бути закріплена одна матеріально відповідальна особа (комірник). Історія призначень відповідальних осіб накопичується в інформаційній базі. Інвентаризацію складських запасів можна проводити як за складами, так і за матеріально відповідальними особами (комірниками).

Облік товарно-матеріальних цінностей

Ведення обліку товарів, матеріалів і готової продукції в програмі “BAS Бухгалтерія” здійснюється у відповідності до П(С)БО 9 “Запаси” і методичних вказівок з його застосування. Передбачаються наступні способи оцінки матеріально-виробничих запасів при їх вибутті:

 • за середньою собівартістю;
 • за собівартістю перших;
 • за часом придбання матеріально-виробничих запасів (спосіб ФІФО);
 • за ціною продажу із застосуванням середнього відсотка націнки (для роздрібної торгівлі).

Для підтримки способів оцінки ФІФО на рахунках обліку матеріально-виробничих запасів ведеться партіонний облік. Різні способи оцінки можуть застосовуватися незалежно для кожної організації.

Облік основних засобів, нематеріальних та малоцінних активів

Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів ведеться у відповідності до П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, П(С)БО 9 “Запаси”. Для основних засобів і нематеріальних активів автоматизовані наступні основні операції:

 • надходження;
 • прийняття до обліку;
 • нарахування амортизації;
 • модернізація;
 • передача;
 • списання;
 • інвентаризація;
 • переоцінка (для основних засобів).

Можливий розподіл сум нарахованої амортизації за місяць між кількома рахунками або об’єктами аналітичного обліку. Для основних засобів, що використовуються сезонно, можливе застосування графіків нарахування амортизації. Також в програмі автоматизовані операції “передачі до експлуатації” і “списання з експлуатації” для малоцінних активів.

Облік заробітної плати та кадровий облік

В програмі ведеться облік руху персоналу, включаючи облік співробітників за основним місцем роботи і за сумісництвом, зокрема внутрішнім.

Картка співробітника в програмі
Картка співробітника в програмі

Програма забезпечує автоматичне формування типових форм згідно трудовому законодавству. Автоматизовані наступні операції обліку заробітної плати та кадрового обліку:

 • нарахування зарплати працівникам підприємства за окладом, іншими нарахуваннями і утриманням з можливістю зазначити спосіб відображення в обліку окремо для кожного виду нарахування;
 • депонування;
 • ведення взаєморозрахунків з працівниками до виплати зарплати і перерахування зарплати на карткові рахунки працівників;
 • формування відповідних звітів (за ПДФО, за ЄСВ);
 • розрахунок регламентованих законодавством податків і внесків, оподатковуваною базою яких є заробітна плата працівників організацій.

При проведенні розрахунків програма враховує наявність на підприємстві людей з інвалідністю і пенсіонерів.

Облік виробництва

Автоматизовано розрахунок собівартості продукції і послуг, що випускаються основним і допоміжним виробництвом та облік переробки давальницької сировини.

Звіт виробництва за зміну
Звіт виробництва за зміну

Протягом місяця облік випущеної готової продукції ведеться за плановою собівартістю. Наприкінці місяця розраховується фактична собівартість випущеної продукції і наданих послуг.

Облік напівфабрикатів

У випадку автоматизації обліку складних технологічних процесів, що містять проміжні стадії з випуском напівфабрикатів, підтримується складський облік напівфабрикатів і автоматичний розрахунок собівартості цих напівфабрикатів.

Облік непрямих витрат

Для загальновиробничих витрат реалізована можливість їх розподілу згідно показників нормальної потужності, відповідно до П(С)БО 16 “Витрати”. Під час списання непрямих витрат можливе застосування різних методик розподілу за номенклатурними групами продукції (послуг). Для непрямих витрат передбачаються наступні бази розподілу:

 • планова собівартість;
 • обсяг випуску;
 • матеріальні витрати;
 • оплата праці;
 • прямі витрати;
 • окремі статті прямих витрат.

Облік операцій з тарою

В програмі передбачені автоматизовані операції з обліку зворотної багатооборотної тари, з урахуванням специфіки подібних операцій (оподатковування, розрахунки з постачальниками, і розрахунки з покупцями).

Стандартна бухгалтерська звітність

Програма “BAS Бухгалтерія” містить комплект стандартних звітів, які дозволяють аналізувати дані залишків, оборотів рахунків і проводок у найрізноманітніших розрізах, а саме:

 • оборотно-сальдова відомість;
 • шахова відомість;
 • оборотно-сальдова відомість по рахунку;
 • обороти рахунку;
 • картка рахунку;
 • аналіз рахунку;
 • аналіз субконто;
 • обороти між субконто;
 • зведені проводки;
 • головна книга;
 • діаграма.

Облік комісійної торгівлі

Функціонал програми дозволяє автоматизувати облік комісійної торгівлі як щодо товарів, узятих на комісію, так і переданих для подальшої реалізації. Є можливість відображення у обліку операцій з передачі товарів на субкомісію. При формуванні звіту комітенту або реєстрації звіту комісіонера є можливість відразу зробити розрахунок і відобразити утримання комісійної винагороди.

Завершальні операції періоду

В “BAS Бухгалтерія” автоматизовані регламентні операції, що виконуються по закінченні періоду, наприклад:

 • переоцінка валюти;
 • списання витрат майбутніх періодів;
 • визначення фінансових результатів та інше.

До складу “BAS Бухгалтерії” входить набір довідок-розрахунків, що відображають розрахунки, пов’язані із проведенням регламентних операцій по закриттю місяця: “Розподіл непрямих витрат”, “Переоцінка валютних коштів” та інші.

Регламентована звітність

В поставку програми “BAS Бухгалтерію” входять обов’язкові (регламентовані) звіти, призначені для подання власникам організації і контролюючим державним органам (в т.ч. форми бухгалтерської звітності, податкові декларації, звіти для органів статистики і державних фондів). Регламентовану звітність, що подається в податкові органи, можна автоматично вивантажити у формат, що затверджений уповноваженим державним органом (у файли з розширенням *.XML). Так звані “схеми” (файли з розширенням *.xsd), за якими відбуваються формування файлів XML з даними звітів, поставляються і оновлюються разом з набором регламентованої звітності. Конфігурація інтегрована з сервісом “FREDO Звіт” (сервіс здачі електронної звітності). Інтеграція із сервісом “FREDO Звіт” надає можливість безпосередньо з конфігурації:

 • сформувати регламентовану звітність у різні державні органи;
 • перевірити заповнення (за допомогою вбудованих камеральних перевірок) і роздрукувати документи;
 • зашифрувати і підписати електронним цифровим підписом;
 • надіслати звіти до контролюючих органів і отримати квитанцію про доставку звіту за призначенням;
 • зберегти на електронних носіях;
 • отримувати розшифровку показників звітів “FREDO Звіт” у конфігурації.

Користувачам надається можливість самостійно обирати зручний варіант використання підсистеми регламентованої звітності: традиційна підсистема або сервіс “FREDO Звіт”. Тісна інтеграція сервісу “FREDO Звіт” з типовими конфігураціями дозволяє передавати дані облікової системи без створення проміжних файлів експорту, а також отримувати розшифровки сум показників звітів сервісу “FREDO Звіт” у програмі.

Експрес-перевірка обліку

Функція “Експрес-перевірка ведення обліку” допомагає користувачам в довільний потрібний момент часу отримувати зведену і деталізовану інформацію про коректність даних. Всі наявні перевірки об’єднані в наступні групи:

 • положення облікової політики;
 • аналіз стану бухгалтерського обліку;
 • операції по касі;
 • облік ПДВ;
 • облік виробничих операцій;
 • визначення фінансових результатів.

Звіт про результати експрес-перевірки супроводжується коментарями до кожної виконаної перевірки, які містять:

 • предмет контролю;
 • результат перевірки;
 • можливі причини помилок;
 • рекомендації щодо усунення помилок.

Сервісні можливості

Крім функцій автоматизації власне обліку, програма надає ряд зручних автоматизованих сервісів:

Автоматичне оновлення конфігурації

У конфігурацію включений “помічник оновлення конфігурації”, який дозволяє отримати інформацію про останні оновлення, розміщені на сайті підтримки користувачів в мережі Інтернет, і автоматично встановити виявлені оновлення. Якщо файл оновлення вже отриманий, то помічник дозволяє провести оновлення з використанням файлу постачання оновлення (*.cfu) або файлу постачання конфігурації (*.cf) з будь-якого локального або мережевого каталогу.

Пошук даних

У конфігурації реалізовано повнотекстовий пошук за даними інформаційної бази. Пошук можна вести за декількома словами, з використанням пошукових операторів або по точній фразі.

Інтернет-підтримка користувачів

Користувачі програми можуть безпосередньо при роботі з програмою готувати і відправляти думки про використання програми, звернення у відділ технічної підтримки, а також отримувати і переглядати відповіді відділу технічної підтримки. Програма також надає користувачам наступні сервісні можливості:

 • завантаження курсів валют через Інтернет;
 • завантаження класифікаторів та інші.

Комплектація, особливості ліцензування

Комплектація

Програма поставляється в електронному вигляді. Комплект поставки містить:

 • необхідні дистрибутиви;
 • документація в електронному вигляді;
 • комплект пін-кодів для активації ліцензії;
 • реєстраційна анкета і угода з користувачем.

Функціональні обмеження базової версії

Програма “BAS Бухгалтерія. Базова”, містить функціонал продукту “BAS Бухгалтерія. ПРОФ” з певними обмеженнями, а саме:

 • не дозволяється внесення змін до конфігурації, можна використовувати тільки стандартну конфігурацію та оновлювати її до актуального релізу;
 • одночасно з однією інформаційною базою може працювати тільки один користувач;
 • дозволено ведення обліку господарської діяльності лише однієї організацій в одній інформаційній базі;
 • не передбачається робота розподілених інформаційних баз;
 • не підтримується робота в клієнт-серверному режимі;
 • не підтримується СОМ-з’єднання і Automation-сервер.

Якщо в організації виникає потреба ведення “мультифірмового” обліку в єдиній інформаційній базі, одночасної роботи декількох користувачів або з’являться інші задачі, що не вирішуються в рамках обмежень базової версії, – в цьому випадку можна здійснити перехід на програми “BAS Бухгалтерія” версії ПРОФ або BAS Бухгалтерія” версії   КОРП, в яких відсутні зазначені обмеження.